Dynamisk Helse AS

www.dynamiskhelse.no/

CONTACT
Ann-Kristin Johansen
+47 45 66 74 43

Dynamisk Helse AS

Everyone who needs help must be met by committed, knowledgeable and safe health workers.

SkillAid mobile læringsløsning, gir helsearbeidere nærhet til kunnskap i arbeidsdagen. Fagområder vi fokuserer på er velferdsteknologi, BPA/LSS, grunnleggende helsekompetanse og lovpålagt læring.

Arkiv