Aktivitetsdosetten AS

aktivitetsdosetten.no/

CONTACT
Lone Koldby
95730914

Aktivitetsdosetten AS

Aktivitetsdosetten is a method that ensures individually adapted activities for the chronically ill and elderly - done systematically as medicine.

Aktivitetsdosetten is a concept where you replace medication with activities for elderly residents in nursing homes. A large degree of voluntary services is needed to solve this problem. Aktivitetsdosetten offers tools and methods that make it possible to map, manage and control this method.

Aktivitetsdosetten is made with user management in focus.

LIVSKVALITET:

Aktiviteter er god medisin

På norske sykehjem sitter mange beboere med øynene igjen 16-18 timer for dagen. Lone Koldby mener det er fordi det skjer for lite. Derfor stilte hun seg spørsmålet: Kan det gjøres noe som også de opplever som meningsfylt?

Skjermbilde 2018 04 26 Kl 12 15 27

NYE LØSNINGER:

Innovasjonspartnere oppsummerer samarbeidet

«Aktivitetsdosetten», som driver aktivitet for sykehjemsbeboere, laget i fjor et samarbeidsprosjekt med selskapet «Generasjon M» som har ungdommer mellom 14-17 år som besøksvenner. Det kom det mye godt og nyttig ut av.

Generasjon M

Ønsker at eldre skal glede seg til å bo på sykehjem

Aktivitetsdosetten setter livskvalitet i system for beboere på sykehjem. Gründer Lone Koldby håper at man i framtiden kan glede seg til å bo på sykehjem.

PT6A0774-kopier-2

Arkiv