Innocom sikrer seg ny langsiktig partner i Stago Holding

Selskap: Innocom

Nettside: https://innocom.no/

Ola Stykket sammen med Hege Eiklid. Foto; Åsmund Janøy

Innocom sikrer seg ny langsiktig partner i Stago Holding

Innocom sikrer seg ny partner i Stago Holding! Innocom, grunnlagt av Hege Eiklid, utvikler teknologi for å effektivisere helsetjenester og aktivisere eldre. Med støtte fra NSCC og Validé har de nå Stago Holding på laget for videre vekst.

Innocom ble grunnlagt av Hege Eiklid i 2017, og utvikler teknologiske løsninger med mål om å effektivisere helsetjenester og aktivisere eldre mennesker. Berntsen er selskapets første produkt; en aktivitetsrobot som tilrettelegger for et individuelt tilpasset treningsprogram for brukeren. Brukergrensesnittet er spesielt utviklet for personer som synes at det digitale kan være utfordrende, med enkle ikoner og beskjeder, og trening som starter automatisk til avtalt tid.

Det er lett å forstå at ideen er god og formålet enda bedre. Pasienter får et treningsopplegg og en timeplan som kan følges uten timeavtale med en fysioterapeut eller andre hjelpere. Rett opptrening er kritisk viktig i en rekonvalesens. Forskning viser at god og intensiv trening korter rekonvalesenstiden og hindrer reinnleggelser. Det siste er svært kostbart for omsorgstjenesten. Gründeren selv forklarer at tjenesten aktiviserer brukerne både mentalt og fysisk, og potensielt kan erstatte en tredel av alle hjemmebesøk som igjen frigjør tid for helsepersonell.

I dag er Berntsen en fast del av arbeidshverdagen i rundt 20 norske kommuner.

Samspill med NSCC og Validé

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Validé har jobbet tett med Innocom helt fra start, og var en sentral støttespiller i det første innovasjonspartnerskapet mellom selskapet og Stavanger Kommune i 2018.

-I utviklingsfasen testet vi på reelle pasienter på dagavdelingen og korttidsavdelingen på Haukåstunet sykehjem. Vi fikk tildelt testpersoner av kommunen. Da Berntsen bare var en pilot, var helsepersonell først skeptiske til kompleksiteten. Vi skulle tross alt utvikle en robot for folk som ikke har brukt smarttelefon eller ipad før. Men det viste seg i realiteten å være enkelt, sier Marit Hagland, leder for testsenteret Norwegian Smart Care Lab.

Aktiviseringsroboten Berntsen, med Marit Hagland fra Norwegian Smart Care Lab på skjermen, testet på Haukås sykehjem

Siden den gang har selskapet vært et aktivt medlem i klyngen, en inkubatorbedrift i innovasjonsselskapet Validé og deltaker i vekstprogrammet «EIRAccelerator». Validé AS gikk også inn inn på eiersiden i Innocom i 2023.

- For meg har det vært viktig å ha et miljø jeg kunne støtte meg på når ting har vært utfordrende, sier gründeren selv. – I NSCC og Validé har jeg funnet det utvidede teamet jeg ikke har hatt mulighet til å bygge opp i egen organisasjon enda. Spesielt under pandemien var dette helt essensielt for meg, for da hadde våre potensielle kunder nok å gjøre med smittevern.

Gjennom samarbeidet med Innocom har innovasjonsmiljøet i Rogaland fått brukt flere av verktøyene de har til tilgjengelig gjennom ulike deler av utviklingsløpet; fra idé til marked og skalering.

- Det er utrolig kjekt å følge selskaper som Innocom over tid, og se hvordan de ulike tilbudene i verktøykassen vår utfyller hverandre, sier Therese Oppegaard som leder helseinkubatoren til Validé og EIRA. – Nå ser vi frem til å følge Hege og teamet videre på veien opp og ut i verden!

Langsiktig partnerskap med Stago Holding

I et strategisk trekk har Stago Holding, et investeringsselskap eid av søsknene Ola, Anna og Guro Stykket, nylig kjøpt 20% av aksjene i Innocom. Ola Stykket beskriver Hege Eiklid som en imponerende gründer hvis kreativitet og utholdenhet har resultert i utviklingen av produkter som enkelt integrerer seg i daglig bruk. - I nært samspill med brukerne og helsevesenet har hun utviklet et produkt som er genialt enkelt å bruke og som aktiviserer brukerne, sier Stykket.

Med Stago Holding på laget, har Innocom planer om å videreutvikle selskapet og rigge seg for videre vekst. - Med Stago på laget kan vi ansette flere utviklere og styrke salg og ledelse. Vi får også tilgang på et utvidet nettverk som er viktig for oss når vi skal vokse videre, sier Eiklid. Ola Stykket legger til at dette samarbeidet passer perfekt med Stagos engasjement for det grønne skiftet og troen på at enkel teknologi kan fornye sektoren for helse og omsorg.

Investeringen og samarbeidet mellom Innocom og Stago Holding representerer ikke bare en finansiell milepæl, men også et strategisk skifte i måten helseteknologi blir utviklet og integrert i dagliglivet for eldre. Med sterke partnere og innovative løsninger er Innocom godt posisjonert til å lede an i utviklingen av fremtidens helsetjenester.

Les mer:

RoboCare - tester hvordan teknologi kan redusere sosial isolasjon på sykehjem

Smart Care Lab sikret innovasjonssuksess

Første bedriftsoppdrag for Norwegian Smart Care Lab

Stavanger er «Berntsens» første arbeidsgiver

Arkiv