Øker tilskuddet i Helseteknologiordningen

Øker tilskuddet i Helseteknologiordningen

Helsedirektoratet øker tilskuddet i Helseteknologiordningen med 14,5 millioner kroner for å styrke digitale helsetjenester i kommunene.

Helsedirektoratet har annonsert en ny tildeling av 14,5 millioner kroner til digitale helsetjenester i norske kommuner. Dette kommer som en del av Helseteknologiordningen, som er designet for å støtte oppunder digitalisering i helse- og omsorgssektoren på kommunalt nivå.

Denne tildelingen er en fortsettelse av et initiativ som startet i fjor høst, da Helsedirektoratet mottok hele 180 søknader på til sammen 332,1 millioner kroner. Av disse ble 66 prosjekter tilgodesett med midler for til sammen 56,7 millioner kroner.

På grunn av stor interesse og mange kvalitetsprosjekter som ikke nådde opp i den første tildelingsrunden, ble 14,5 millioner kroner i mindreforbruk fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram overført for en ny tildeling.

I tråd med nasjonale mål

Helseteknologiordningen er i samsvar med regjeringens nye digitaliseringspolitikk, som ble presentert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan samt veikart for helsenæringen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre understreker viktigheten av ordningen.

"Det er fagfolkene på bakken som best vet hvilke behov som er viktige i deres kommune, og derfor er det så viktig at regjeringen støtter opp under det lokale ansvaret for digitalisering," sier Vestre.

Fordeling av midler

Av de 14,5 millioner kronene som er tildelt, går pengene til 32 ulike prosjekter. 16 av disse er nye prosjekter som ikke nådde opp i den første tildelingsrunden, mens de resterende 16 er prosjekter som allerede har mottatt midler i februar, og som nå får økt tilskuddsramme.

Prosjektene dekker et bredt spekter innen velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging og løsninger for elektronisk journal.

Samarbeid lønner seg

I likhet med den første runden har Helsedirektoratet valgt å belønne kommuner som samarbeider og tar ledelsen i sin satsing. Både Bergen, Nordre Follo, Kristiansand og Verdal har engasjert seg i ulike områder og prosjekter.

"Jeg gleder meg til å se hva de ulike prosjektene fører til. Felles for dem alle er at de har stort potensial til å spare arbeid for helsepersonell og øke tryggheten for pasienter og pårørende," sier Vestre.

Eksempler på digital hjemmeoppfølging

Bardu kommune har mottatt 700 000 kroner for å etablere et kompetansenettverk i Midt-Troms, mens Båtsfjord kommune har fått 400 000 kroner for å implementere trygghetssensorer og medisindispensere.

Lurøy og Seljord kommuner har også fått midler for prosjekter innen digital hjemmeoppfølging, noe som viser en bred geografisk spredning av initiativene.

"Selvsagt skal hele landet være med når vi i fellesskap skal utvikle de digitale helsetjenestene vi skal benytte i fremtiden," avslutter Vestre.

Saken er basert på pressemelding fra regjeringen.no

Arkiv