En Aktiv Uke for Norwegian Smart Care Cluster: Digitale Helsedager i Bergen og Vitalis i Göteborg

En Aktiv Uke for Norwegian Smart Care Cluster: Digitale Helsedager i Bergen og Vitalis i Göteborg

Norwegian Smart Care Cluster har nettopp avsluttet en begivenhetsrik uke med spennende arrangementer og deltakelse på to store helsekonferanser.

Det har vært en uke preget av samarbeid, nettverksbygging og betydningsfulle opplevelser for bedriftene som har vært med oss.

Vi var medarrangører av Digitale Helsedager i Bergen, som ble en stor suksess med en rekordstor deltakelse. Under arrangementet var det pitch-presentasjoner fra deltakerne med beste stands. Vi gratulerer Youwell, Dignio, DNV Imatis, Evondosog Arbeidstilsynet for deres seier i beste stand.

Vår daglige leder, Arild Kristensen, delte verdifulle perspektiver og erfaringer om hvordan vi kan styrke helseindustrien i regionen i paneldebatten "Kraften på Vestlandet".

Et annet høydepunkt denne uken var vår deltakelse på Vitalis i Göteborg, hvor vi sammen med Team Norway arrangerte en norsk paviljong. Vitalis er en av Nordens største møteplasser for e-helse, og vi hadde med oss 7 norske bedrifter som fikk muligheten til å møte potensielle kunder og etablere nye forbindelser i det svenske markedet.

Denne uken markerte vi også International Clinical Trials Day, en viktig anledning for å øke bevisstheten rundt betydningen av kliniske studier og deres bidrag til medisinsk forskning og utvikling. Vi deltok i ulike arrangementer og aktiviteter for å feire og fremheve viktigheten av kliniske studier i vår bransje.

Denne aktive uken har gitt oss verdifulle muligheter til å utveksle kunnskap, bygge nettverk og fremme innovasjon innen helse- og omsorgssektoren. Vi vil takke alle som deltok og bidro til en vellykket uke. Sammen fortsetter vi arbeidet med å forbedre helse- og omsorgssektoren.

Arkiv