Medtech start-up trosser svakt kapitalmarked med vellykket emisjon.

Vilje Bionics sammen med Ignite (en av investorene). Øverste rad fra høyre: Asmund Kollbye (produktansvarlig), Julia Kenel (produktutvikler), Rita Anson (investor fra Nordic Ignite), Eirik Bodsberg (teknisk leder). Nederste rad fra venstre: Martin Bogstrand (kommersielt ansvarlig), Natalia Hodnekvam (masterstudent som skriver oppgave i samarbeid med Vilje), Saeid Hosseini (daglig leder) og Maren Fossum (kvalitetsansvarlig).

Medtech start-up trosser svakt kapitalmarked med vellykket emisjon.

Til tross for bankuro, krig, usikkerhet i kapitalmarkedet og et fåtall investorer som satser på helseteknologi i Norge har tidligfase medtech selskapet Vilje Bionics hentet frisk kapital i en emisjonsrunde som gikk 2MNOK over forventning.

Med friske 7MNOK har selskapet gode forutsetninger for neste fase i utviklings- og kommersialiseringsløpet av deres ABELarm, et hjelpemiddel for personer som har overlevd slag og lever med nedsatt funksjonsevne i arm og hånd. Og ifølge World Stroke Organization vil 1 av 4 få et slag i løpet av livet. Med et så viktig samfunnsoppdrag og hjelpemiddel er det ingen overraskelse at selskapet har vært en yndling hos offentlige støtteordninger og investorer.

Kapitalkrevende utviklingsløp for medisinsk teknologi.

Med 7MNOK mer på bok kan Vilje og den nye prototypen av ABELarm nå tre inn i fasen med regulatorisk arbeid for brukertester, tekniske tester og prototyping av ABELarm for å nå CE merke i 2025.

ABELarm har motorer og sensorer som i samspill med Viljes egenutviklede programvare kan registrere svak brukerinitiert kraft i hele armen og forsterke bevegelsen til brukeren. ABELarm tillater altså personer med nedsatt funksjonsevne å utføre oppgaver som krever to funksjonsfriske armer og hender. For å bringe et hjelpemiddel som klassifiseres som medisinsk teknologi til markedet setter myndigheter strenge krav til testing, validering og klinisk evaluering.

Et turbulent kapitalmarked for helseteknologi.

Det er dessverre en negativ trend for investeringer i helseteknologi. I en artikkel fra MedWatch påpeker investeringsselskapet Investinor at investeringer i helsenæringen har sunket fra 3,2mrd til 1 milliard på to år, og at dette er bekymringsverdig. Trenden gjenspeiles også i Shifter sin emisjonsdatabase, der emisjonsbeløp innen helse og velvære hadde en nedgang på hele 80 prosent. Det varsles også fra samme artikkel at investorer viser bekymringer for tilgangen på kapital for selskaper i presåkorn eller såkornsfase.

Drahjelp i runden fra Design og Arkitektur Norge og Geelmuyden Kiese.

Teamet i Vilje var bevisst på et utfordrende marked, og søkte hjelp fra eksperter. Før emisjonsrunden ble Vilje tildelt støtte fra Design og Arkitektur Norge til et Inkluderende Designprosjekt. Teamet fikk midler til å samarbeide med kommunikasjonsrådgivere og designere fra Geelmuyden Kiese med formål å forenkle og spisse kommunikasjonen så investorer og interessenter skulle lettere forstå selskapet og hjelpemiddelet.

«Resultatet av inkluderende designprosjekt fra DOGA og hjelpen fra Geelmuyden Kiese har vært en viktig del av emisjonsrunden. Presentasjonen, fremføringen, visuelle identiteten, teknologien og formålet til Vilje ble kommunisert på en lettfattelig måte slik at investorer forsto hele selskapet. Å investere mer i inkluderende design og kommunikasjon som en startup er bra for business» Sier Martin Bogstrand, markedssjef i Vilje Bionics og prosjektansvarlig.

Viktig for helsen til Norge at medtech selskaper lykkes.

Ca 2200 milliarder kroner er den samfunnsøkonomiske kostanden knyttet til sykdom og ulykker estimerer Menon Economics i rapporten Helsenæringens verdi 2022. Med en eldre befolkning og økt levealder påpeker Menon at Norge må løse store helseutfordringer med færre hender.

Og ifølge Norsk hjerneslagregister får ca 11 000 mennesker slag hvert år i Norge. En stor andel av disse vil fortsatt leve med nedsatt funksjonsevne i armer og hender etter slaget. Norge bruker altså summer i milliardklassen på problemet.

«Eldrebølgen og en helsesektor som mangler arbeidskraft, fordrer nye løsninger. Selskaper som Vilje Bionics vil kunne bli en viktig aktør. Det er flott at de lyktes med å hente penger. I dagens marked er det ekstra hyggelig at de fikk 2MNOK over målsetting. Investorene har investert med hjernen, men også med hjerte. Det å investere i et selskap med et så viktig samfunnsoppdrag, er meningsfylt.»

Sier Øyvind Gedde som er styreleder i Vilje og seriegründer. Han er grunnleggeren av blant annet selskapet Movu Mobility der han også er daglig leder. Øyvind har lang fartstid som gründer og hjulpet teamet i Vilje med emisjonen.

«Dagens hjelpemidler er ikke gode nok for slagoverlevende, og det gjør dem avhengige av pårørende og helsevesenet. Når det blir langt færre helsepersonell og pårørende per bruker blir dette et enda større problem. Viljes teknologi kommer til å være en viktig del av løsningen på dette globale problemet.»

Utdyper Saeid Hosseini, Daglig leder i Vilje Bionics.

Tekst: Martin Bogstrand, Vilje Bionics

Arkiv