Zenith - en VR-basert teknologi for smertelindring og angstreduksjon

Selskap: Biogen

Nettside: https://www.biogen.no/

Foto:Biogen

Zenith - en VR-basert teknologi for smertelindring og angstreduksjon

Biogen har i samarbeid med det franske tech-selskapet Healthy Mind initiert prosjektet «Zenith» - en evidensbasert VR-teknologi som tar sikte på å redusere smerter og ubehag for barn og unge under ulike medisinske prosedyrer.

Zenith er utviklet for å avlede pasientens oppmerksomhet fra den medisinske prosedyren, til simulert deltakelse i en virtuell virkelighet, og dermed gi en bedre opplevelse.

VR-teknologi har blitt stadig mer populært i medisinsk praksis og har vist seg å ha klinisk bevist effekt for behandling av smerte og angst innen et bredt spekter av terapeutiske områder og medisinske prosedyrer hos både pediatriske og voksne populasjoner.

Samarbeid med Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus (OUS) ble valgt som en samarbeidspartner for Zenith-prosjektet basert på indikasjoner om at VR-teknologi ville kunne redusere smerter og ubehag knyttet til medisinske prosedyrer. Avdelingen viste stor interesse for å teste VR-brillene som et supplement til det nåværende tilbudet. Zenith ble tatt i bruk på OUS i slutten av mars 2023, og erfaringene hittil viser at VR-teknologi kan være et nyttig virkemiddel for enkelte pasienter som gjennomgår medisinske prosedyrer.

Marie Michiels (Biogen Digital Health), Katja Stahl (Biogen Norge) og Aurélie Leroux (Healthy Mind).


Biogen Digital Health er en satsning på digital helse fra Biogen for å komplettere diagnose, sykdomsmonitorering og behandling med teknologiske løsninger. Zenith er en av løsningene som springer ut fra denne satsningen, og teknologien er utviklet av det franske tech-selskapet Healthy Mind. En studie i Frankrike pågår nå for å validere teknologien. Prosjektet ved OUS kan bidra til å samle inn brukererfaringer fra et pasientperspektiv som vil komplementere valideringsstudien.

Biogen sier i en uttalelse at «dette er en spennende teknologi som anvendes på et nytt område og kan bidra til å redusere smerte og angst for barn og unge som gjennomgår medisinske prosedyrer. Biogen opplever stor interesse for denne type teknologiske løsninger i Norge. Barneavdelingen for nevrofag på OUS er en faggruppe som ønsker å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å forbedre behandlingstilbudet for sine pasienter, og vi er stolte av å kunne delta på denne innovasjonsreisen i samarbeid med dem».

Arkiv