Medlemstype:
Bedrift Kommune Andre offentlige
Direktoratet for e-helse

Vi skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

ehelse.no/
Fagskolen Rogaland

Fagskolen Rogaland omfatter alle fylkeskommunale fagskoletilbud. Skolen har to lokasjoner: Stavanger offshore tekniske skole som tilbyr helse- og omsorgsfag, samt tekniske utdanninger. På Karmsund tilbys maritim fagskoleutdanning.

www.fagskolenrogaland.no
Forskningsrådet

Forskningsrådet gir råd til myndighetene om utformingen av norsk forskningspolitikk ved å identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer.

www.forskningsradet.no/
Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen er statens representant i fylket og arbeider for at Stortinget og regjeringa sine vedtak blir følgde opp i Rogaland.

www.fylkesmannen.no/Rogaland/
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.

helsedirektoratet.no/
Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-omsorgsforskning/
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

www.innovasjonnorge.no/
IRIS

​IRIS er et forskningsinstitutt som kombinerer anvendt og teoretisk forsking.

www.iris.no
Kommunenes Sentralforbund - KS

KS er kommunesektorens organisasjon.

www.ks.no/
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi skaffer til veie kunnskap om e-helse

www.ehealthresearch.no
NAV

Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

www.nav.no
Rogaland Fylkeskommune

Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

www.rogfk.no/
Sesam

​Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (Sesam).

sus.no/sesam
Sintef

Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

www.sintef.no/
Siva

Vi tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

siva.no/
Stavanger Universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF er ett av landets seks universitetssykehus.

www.sus.no
Universitetet i Agder - Senter for eHelse

Senterets visjon er å drive praksisnær, brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling med høy faglig kvalitet og gjennom dette bidra til bedre og mer effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen

www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-ehelse
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet har om lag 1200 medarbeidarar, ca 1900 studentar og er med sine over 500 PhD-kandidatar ein av dei største bidragsytarane til forskerutdanninga ved Universitetet i Bergen.

www.uib.no/med
Universitetet i Stavanger

​Universitetet har ca. 10.000 studenter og ca. 120 studier innen teknisk-naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og humanistiske fag.

www.uis.no
USHT Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland – pådriver for fagutvikling i kommunene

www.bergen.kommune.no/utviklingssenter
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Helse/Helsehuset-Stavanger/Utviklingssenter-USHT/
VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig relevans.

www.vid.no
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo