VID vitenskapelige høgskole

www.vid.no

KONTAKTPERSON
Kristin Fjelde Tjelle


VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig relevans.

Den 1. januar 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole.

Den nye høgskolen har rundt 300 ansatte og 3500 studenter. Og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

VID vitenskapelige høgskole har som mål å være et attraktivt studie- og arbeidssted. Høgskolen skal opptre som én samlet nasjonal og regional aktør innenfor utdanning og forskning, og som samarbeidspartner for kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og fagutvikling.

Organisering
· Fakultet for helsefag (studiested Oslo, Bergen og Sandnes)
· Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (studiested Oslo og Stavanger)
· Fakultet for sosialfag (studiested Oslo)

Studietilbud i Rogaland
VID vitenskapelige høgskole har 50 ulike studier innen alle utdanningsnivåer (bachelor, master og PhD). I Sandnes er det bachelorutdanninger i ergoterapi og vernepleie, samt tverrprofesjonell master i medborgerskap og samhandling. I Oslo tilbys PhD innen verdier og profesjonell praksis. I Stavanger tilbys fag på bachelor, master og PhD nivå innen teologi, samfunnsfag, kulturstudier og ledelse. VID har praksis-, fagutviklings- og forskningssamarbeid med flere aktører, bl.a. kommuner i regionen.

UTDANNING:

Mastergrad i medborgerskap eller enkeltemne i velferdsteknologi?

Ønsker du å fremme mangfold, deltakelse, aktivitet og sosialt engasjement i tjenesteyting? Da kan det være aktuelt å ta en mastergrad ved VID vitenskapelig høgskole i Sandnes.

Studier Vid

Videreutdanning i velferdsteknologi

Har du lyst til å begynne å studere? På VID Vitenskapelig høgskole kan du ta videreutdanning i velferdsteknologi.

Kjersti Helene Haarr2 002 Vid Kopi

Arkiv