VID vitenskapelige høgskole

www.vid.no

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig relevans.

Den 1. januar 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole.

Den nye høgskolen har rundt 300 ansatte og 3500 studenter. Og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. 

VID vitenskapelige høgskole har som mål å være et attraktivt studie- og arbeidssted. Høgskolen skal opptre som én samlet nasjonal og regional aktør innenfor utdanning og forskning, og som samarbeidspartner for kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og fagutvikling.

Organisering 
·         Fakultet for helsefag (studiested Oslo, Bergen og Sandnes)
·         Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (studiested Oslo og Stavanger) 
·         Fakultet for sosialfag (studiested Oslo)

Studietilbud i Rogaland 
VID vitenskapelige høgskole har 50 ulike studier innen alle utdanningsnivåer (bachelor, master og PhD). I Sandnes er det bachelorutdanninger i ergoterapi og vernepleie, samt tverrprofesjonell master i medborgerskap og samhandling. I Oslo tilbys PhD innen verdier og profesjonell praksis. I Stavanger tilbys fag på bachelor, master og PhD nivå innen teologi, samfunnsfag, kulturstudier og ledelse. VID har praksis-, fagutviklings- og forskningssamarbeid med flere aktører, bl.a. kommuner i regionen.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo