Løfter frem innovative medlemmers løsninger og viktigheten av brukerinvolvering

Marit og Kristian fra NSCL under presentasjonen

Løfter frem innovative medlemmers løsninger og viktigheten av brukerinvolvering

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) holdt foredrag på Boligmessa i Stavanger med fokus på temaet «Hva kan du gjøre for å leve hele livet hjemme».

Under foredraget diskuterte vi eksisterende behov og tiltak som kan bidra til å være lengre boende i egen bolig. Vi utnyttet også anledningen til å arrangere en av våre brukerkaféer sammen med vårt brukerpanel på fredagen.

Betydningen av å planlegge litt

Dersom vi fortsetter med samme helsetjenestetilbud i fremtiden, må 1/3 av Norges befolkning utdanne seg innenfor helse. Samtidig viser tall fra Stavanger kommune at antall pårørende fordelt på personer som er 85+ år, vil synke med 55% frem til 2033. Det er behov for strukturelle endringer, og et av spørsmålene blir "Hva kan jeg gjøre for å bo hjemme lengre?"

I den forbindelse er det viktig å planlegge for fremtiden. Enten som ung eller i en voksen alder er det flere muligheter for å tilrettelegge boligen slik at en er rustet for fremtiden.

Spennende og interessant å høre på hvilke utfordringer man ser for seg i vår aldrende fremtid og hvordan disse tenkes løst med nye og forberede hjelpemidler med det formål at vi alle kan bo lenger hjemme. Jeg så at budskapet fenget mange og tror at dette teamet blir viktig for mange i årene som kommer.
Vidar Eiken, 61

Hva kan du gjøre i boligen din?

Først og fremst er det viktig med universell utforming i boligen. En dørkarm for rullestolbrukere kan være et hinder for forflytting. Til badet så er det lurt å tenke på antisklifliser og muligheten for ettermontering av tilrettelagte baderomsmøbler. Gode håndtak og en hev- og senk-servant fra Bano kan også være nyttige. Bano har også et vendbart toalett med spyl- og tørk-løsning som selvstendiggjør brukeren.

Når det gjelder kjøkkenet, er det viktig å ha essensielle ting tilgjengelig i skuffene. Det finnes også løsninger tilrettelagt for rullestolbrukere for enkel tilgang. På soverommet har man muligheten til å installere Sensios Roommate, som registrerer varmesignaler og kan varsle om noen har falt eller ikke beveger seg. Det finnes også trygghetsalarmer og smartklokker som kan sikre kontakt med andre mennesker i tilfelle noe skulle skje. Hjelpemiddelpartner har også sengeløsninger som kan hjelpe mennesker med å komme seg ut av sengen ved å omgjøre seg til en stol.

I tillegg er det viktig med trening for å opprettholde god helse. Her er det løsninger fra blant annet Innocom som setter opp skreddersydde øvelser for hver person til å gjøre enkle øvelser hjemme. Ved å implementere slike løsninger, kan du bidra til å sikre en mer selvstendig og trygg tilværelse i ditt eget hjem, uavhengig av alder eller eventuelle funksjonsnedsettelser.

Behov for involvering av brukere i utvikling av nye helseløsninger

I utvikling av gode produkter og tjenester er det viktig å få testet produktet og få tilbakemeldinger i forhold til videre utvikling. Her er det også viktig at stemmene til sluttbrukerne, altså enten de som skal anskaffe produktet eller bruke tjenesten i sin hverdag, blir tatt hensyn til. For ofte er det et gap mellom designerens intensjon og funksjon i forhold til hvordan produktet blir tatt i bruk.

Vi i Norwegian Smart Care Lab kan hjelpe bedrifter å teste hva som fungerer best for brukerne. Vi er en internasjonal testlab og fungerer som et ressurssenter for bedrifter som utvikler nye løsninger. Metodikken som brukes for å hente inn tilbakemeldinger kan variere, men en av metodene vi bruker er å involvere alle relevante parter i produktutviklingen for å sikre at løsningene blir brukervennlige, trygge og at de passer inn i helsetjenesten.

Ta gjerne en titt innom laben for mer informasjon om hvordan vi kan bistå ditt behov eller om dere ønsker å teste noe sammen med oss:

Arkiv