Fokus på å fremme kvinnehelse og bane vei for innovasjon

Fra venste: Marit Hagland , Sissel Knutsen Hegdal, Christine Meyer, Ann Catrin Østebø (Foto: Eirik Waula)

Fokus på å fremme kvinnehelse og bane vei for innovasjon

Kvinnehelse står i fokus når Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat for Høyre i Stavanger, og Christine Meyer, byrådslederkandidat i Bergen, besøker Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Formålet med besøket er å lære mer om NSCCs arbeid innen kvinnehelse og utforske muligheter for samarbeid mellom Stavanger og Bergen innen innovasjon.

Christine Meyer har også ledet arbeidet til kvinnehelseutvalget, som nylig la frem rapporten "Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse". Rapporten har som mål å gi en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse.

« Vi har et felles ansvar for å sette kvinnehelse på agendaen» - Christine Meyer

Under besøket ble det diskutert hvordan NSCC kan bidra til å sette kvinnehelse på agendaen. Marit Hagland presenterte NSCCs arbeid, og Ann Cathrin Østebø informerte om Validé sin rolle i regionen. Validé støtter forskere og gründere med å bringe innovative og bærekraftige løsninger til markedet ved å bidra med kompetanse, nettverk og kapital.

Smart helseinnovasjon for kvinner og økt pasientsikkerhet

Christine Meyer uttrykt bekymring for at den økende eldrebølgen kan føre til at kvinner blir presset ut av arbeidslivet. Det er nettopp her våre medlemmer kan hjelpe med å ta i bruk smarte nye løsninger som gjør det enklere å organisere hverdagen og involvere frivillige. Ved å lage løsninger som gjør det enkelt å følge opp helsen hjemme, løsninger som reduserer stress og bidrar til trygghet. Vi fikk vist frem noen av løsningene våre medlemmer jobber med.

Møtet avsluttet med fokus på behovet for å teste løsninger på både kvinner og menn for å øke pasientsikkerheten. NSCCs testsenter ble fremhevet som en ressurs for medlemmene i å bygge kompetanse og utføre slike tester.

Besøket av Christine Meyer og Sissel Knutsen Hegdal ga en verdifull mulighet til å diskutere kvinnehelse og innovasjonssamarbeid, og det understreket betydningen av å adressere kvinnehelseutfordringer og inkludere kjønnsperspektivet i helsearbeidet.

Arkiv