- Infoskjermen IBG gir økt selvstendighet og allsidighet

Selskap: Cognia

Nettside: https://cognita.no/

- Infoskjermen IBG gir økt selvstendighet og allsidighet

Infoskjermene på Signo Vivo i Andebu har gjort hverdagen mer selvstendig og allsidig for brukerne takket være den Interaktive beboerguiden (IBG).

Signo Vivo er et bo- og tjenestetilbud til personer som trenger tegnspråk eller alternative og supplerende kommunikasjonsformer i hverdagen. IBG-tjenesten gir muligheter for å legge inn aktuell informasjon for dagliglivet og nyheter på skjermer eller håndholdte enheter.

Enklere kommunikasjon og økt selvstendighet for beboerne

Brukerne på Signo Vivo har hatt tilgang til IBG, en tjeneste inspirert fra Danmark, og kan nå melde seg på aktiviteter som fellesmiddager eller dele bilder fra bålturer. Daglig leder kan legge ut filmer på tegnspråk med siste nytt om koronareglene i beboerhuset, og brukerne kan se når det er en konsert i lokalmiljøet de ikke vil gå glipp av.

IBG gjør det enkelt for både ansatte og brukere å bruke appen på sin egen mobiltelefon, og tidligere måtte de ansatte formidle informasjon til beboerne. Med IBG kan beboerne lettere orientere seg og foreta valg, noe som styrker deres selvstendighet og gir økt innflytelse i eget liv.


Anne Grete Midtbø, kommunikasjonsansvarlig hos Signo, understreker viktigheten av å legge til rette slik at brukere som er i stand til å ta mer selvstendige valg får muligheten. Annicken Lauritzen, prosjektleder i IBG-prosjektet, legger til at brukerne tar selv initiativ til å hente informasjon, noe som fører til mer dialog og samspill. På denne måten fungerer skjermene som sosiale samlingspunkter, og flere brukere kan nå gi informasjon selv til personalet og andre beboere.

IBG gjør det også enklere for de ansatte på Signo å gi tilpasset informasjon til hver enkelt beboer. Skjermene kan oppdateres digitalt akkurat der den ansatte er, via app eller PC, og beboerne kan også få informasjonen til sin mobil eller iPad, eller lese på storskjermer i fellesarealene. Det er imidlertid avhengig av at de ansatte gjør sin del og at det settes av ressurser til dette.

IBG gir beboerne på Signo Vivo økt selvstendighet og gir dem muligheten til å ta egne valg, noe som styrker deres innflytelse i eget liv.

Innholdet til artikkelen er hentet fra Cognita.no

Arkiv