Vårstemning med USA på plakaten

Vis fakta

PROSJEKT: USA neste! Veikart til internasjonalisering for helsebedrifter

FINANSIERING: Viken Fylkeskommune

HVEM: Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster og Norwegian Smart Care Cluster

HVA: Aktivitetene i prosjektet deles overordnet inn i fire områder:

  • Kartlegging/mobilisering
  • Opplæringsprogram
  • Internasjonalisering
  • Eksponering

Vårstemning med USA på plakaten

Denne våren kan du bli med Norwegian Smart Care Cluster på en reise inn mot det amerikanske markedet. Gjennom en serie webinarer og et besøk til en av USA største helsetech miljøer i Minneapolis skal vi gi deg innsikten du trenger for å starte.

USA er det landet i verden som bruker mest penger på helsetjenester per innbygger, og utviklingen er øksende. Beregninger viser at USA alene utgjør over 40 % av verdensmarkedet innen legemidler med ca 574 mrd USD, og det er ventet å vokse videre innenfor områder der Norge har konkurransefordeler (Ref. Innovasjon Norge). USA har mange av de samme utfordringene som i Norge med grad av livsstilssykdommer, en aldrende befolkning og relativt sett færre helsearbeidere som skal bidra til en god omsorg. USA er et av de største og mest interessante markedene for helse, med store muligheter for norske start-ups og SMBer.

Potensialet for norsk helseindustri i USA ble nylig også anerkjent ved å inngå i Innovasjon Norge sitt program for store eksportsatsinger - High Potential Opportunities (HPO). Målet er å posisjonere norsk helseindustri mot USA som er verdens største helsemarked. Satsingen omfatter både medisinsk utsyr, digitale helseteknologi, bioteknologi og legemidler, og vil innebære tett samarbeid mellom helseklyngene og Team Norway.

Les mer om HPO satsingen her

Kommende aktiviteter med USA i fokus

Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster har gjennom det siste halvannet året samarbeidet i prosjektet «USA Next», hvor sammen skal utvikle et veikart for norske helsebedrifter som ser mot USA. Gjennom prosjektet samkjører vi våre nettverk og setter opp ulike aktiviteter for våre medlemsbedrifter. Denne våren gjør vi et skikkelig krafttak med flere webinarer og en delegasjonstur til en av de største hub'ene for helseteknologi - Minneapolis.

Under får du en oversikt over hva du kan være med på de kommende ukene:

Arkiv