event

17

april 2023

CancerMissionHubNorway: Bruker-MED-virkning i forskning

Norwegian Smart Care Cluster jobber sammen med CancerMissionHubNorway for å mobilisere til å finne løsninger rundt samfunnsutfordringene med kreftsykdom. Våre medlemsbedrifter og økosystem vil bidra.

Hvor: Digitalt og Kreftforeningens Vitensenter, Kongens gate 6, Oslo
Når: Mandag 17. april kl. 9.30-13.00
Passer for: Forskere og adm. forskningsstøtte; finansiører; brukerrepresentanter
Påmeldingsfrist: 12. april 2023
Fysisk: Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6, Oslo, 17. april kl. 0930 - 1300
Digitalt: Den første delen av programmet vil strømmes 0930 - 1110: Følg med digitalt her

Om arrangementet

Er du forsker eller rådgiver som jobber med forskningsstøtte? Da bør du sette av 17. april for å bli inspirert til å planlegge og gjennomføre god brukermedvirkning i kreftrelatert forskning.

PROGRAM:
09.00 Registering og kaffe

09.30 Velkommen, Astrid Bjerke, Strategisk rådgiver i Kreftforeningen

09.35 Begrepsavklaringer og definisjoner - hva snakker vi egentlig om? Ole Petter Askheim, Professor ved Høgskolen i Innlandet

09.50 Tre forskere fra ulike fagfelt innen kreftrelevant forskning reflekterer om sine erfaringer med brukermedvirkning

  • Kjersti Flatmark, Professor i kirurgi UiO, forskningsgruppeleder/kirurg ved Radiumhospitalet OUS, Translasjonsforskning
  • Bo Terning Hansen, Forsker ved Kreftregisteret og FHI, Helse- og sosialtjenesteforskning
  • Martha Chekenya Enger, Professor, Vice Dekan medisinsk fakultet, UiB, klinisk forskning

10.20 Erfaring som brukerrepresentant i forskningsutvalget ved Oslo Universitetssykehus Comprehensive Cancer Centre (OUS-CCC) og i forskningsprosjekter ved OUS: Espen Stang, brukerrepresentant med bakgrunn som kreftforsker og pasient
Hvorfor er det er lurt å ha med brukere i forskningsprosjekt?
Undersøkelse av brukermedvirkning i forskningen ved senteret

10.35 Kriterier for brukermedvirkning i forskning
Forskningsrådet, Kreftforeningen, Helse Sør-Øst RHF og Stiftelsen Dam forteller om sine
kriterier i utlysninger og informerer hvordan de kan bistå i planlegging av brukermedvirkning i
forskningsprosjekter

10.55 Experimentation in patient engagement for the Mission on Cancer
Bettina Ryll, MD/ PhD, Founder Melanoma Patient Network Europe and member of the 1st Mission Board on Cancer

Kun fysisk:

11.10 Pause med forfriskning
11.25 Workshop: Samsnakk med brukerrepresentanter, forskere og finansiører
Beskrivelse av god brukermedvirkning i søknaden – hva med oppfølging?
Hvilket «nivå» skal man legge seg på - for mye eller for lite brukermedvirkning?
Hvordan får vi til god brukermedvirkning og hva er neste nivå?
11.55 Oppsummering av workshops
12.10 Avslutning: Ole Alexander Opdalshei, Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen
12.15 Lunsj og «Infostands» - for finansiører og medlemmer i Cancer Mission Hub Norway
Still spørsmål til ressurspersoner som representerer ulike finansieringsordninger og hvordan
organisasjonene jobber med brukermedvirkning i forskning

    Arkiv