event

Hidden

18

april 2023

Workshop: Leve med kreft

Agenda:

11:30 - Lunch

12:05 - Velkommen til workshop ved Arild Kristensen fra Norwegian Smart Care Cluster

12:15 - Kreftforeningen presenterer innsiktsrapport: Behov - samfunnsmessig, Mulighetsrommet, Innbygger/bruker medvirkning ved Camilla Gram

12:45 - Oslo Cancer Cluster presenterer EU Cancer mission og Cancer Mission Hub

13:10 - Orientering fra samarbeidspartnere om interesser for "Leve med kreft"-satsing på kort og lengre sikt (5 min. innlegg) - Listen over bekreftede samarbeidspartnere:

  • Forskningsrådet
  • Universitetet i Stavanger
  • Universitetssjukehuset i Stavanger
  • Stavanger Kommune
  • Helsefellesskapet Sør Rogaland
  • HelseCampus
  • Norce
  • ViD
  • Bedrift (NSCC sjekker ut relevante)

14:00 - Gruppearbeid med innspill til mulighetsrom og finansiering

15:10 - Presentasjonsrunde

15:30 - Diskusjon/refleksjon - hvor vil vi?

15:45 - Konklusjon, oppfølging og takk for i dag

Innovasjonsparken, Måltidetshus, møterom Hos Ingrid, Richard Johnsens gate 4

Arkiv