event

Åpent møte

12

april 2023

Bergen: Forebygging og rehabilitering - ta i bruk Varodds nye teknologi på institusjon og hjemmetjeneste

Forebygging, effektivisering og rehabilitering i et spennende samarbeid mellom Varodd Velferdsteknologi, Norwegian Smart Care Cluster og Alrek helseklynge.

Kom på fagdag og prøv den nye teknologiske sengen for institusjon og hjemmetjenesten. Dette er et resultat av innovativ tenkning der kunde og leverandør har utviklet og videreutviklet sengen sammen.

Hva: Med denne fagdagen ønsker vi å lufte aktuelle tema og bidra til faglig stimulering og inspirerende påfyll for hele feltet: Ledere i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner, IKT-rådgivere, forskningsmiljø, politikere, studenter, samt andre som jobber med implementering av e-helse og velferdsteknologi ved institusjon og i hjemmetjenesten. I denne omgang vil vi jobbe spesielt med temaene teknologisk pleieseng, datainnsamling, forebygging, effektivisering og rehabilitering.

Når: onsdag 12. april 2023, kl. 12 -16

Hvor: Alrek helseklynge (Årstadveien 17, 5009 Bergen)

Påmeldingsfrist: torsdag 6. april 2023

Påmelding: Fagdag: Forebygging og rehabilitering i Bergen (varodd.no)

Program:

12:00-12:15: Mingling og en kikk i den flotte E-helsearena / NSCLab.

12:15-12:30: Velkommen m/ Grete Oline Hole fra Høgskulen på Vestlandet

12:30-12:45: Samarbeid mellom klynge og leverandør m/ Tone Skår fra NSCC/NSCLab

12:45-13:00: Minglepause

13:00-13:25: Historen bak den teknologiske pleiesengen m/ Ruth Kirsti Stie fra Varodd Velferdsteknologi

13:25-13:40: Hvordan løse kompliserende fakta (fangst og gjenbruk av data) m/ Jo Inge Gåsvær fra HVL / Carasent

13:40-16:00: Produktvisning med gjennomgang av diverse teknologiske hjelpemidler

Arkiv