event

Åpent møte

01

november 2022

VR i helse 2022

VR i helse-dagen (VR in Health) finner sted i Hamar, og du kan delta både digitalt og fysisk.

Arrangementet er en møteplass og nettverksarena for erfaringsutveksling fra prosjekter i ulike faser. I tillegg er det en lærings- og demonstrasjonsarena for praktisk bruk av VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet), samt tilstøtende teknologier innen helsesektoren.

PÅMELING HER

Målgruppen for VR i helse-dagen er helsepersonell, forskere, lærere/pedagoger,

innovasjonsmedarbeidere, ledere, teknologer eller andre som har interesse for temaet. Ingen

forkunnskaper innen VR er nødvendig.


Program

Program VR i helse 2022


VR i helse-dagen gjennomføres på norsk. Programmet finner du også her: www.vrforum.no/program.

Påmelding her: www.vrforum.no/tickets.

Arrangører av VR i helse-dagen er Sykehuset Innlandet, Helseinn og næringsklyngen VRINN, med samarbeidspartnere:

Om konferansen Nordic VR Forum
Arrangeres 1.-2. november 2022 for 6. gang, og har tidligere blitt gjennomført med over 750 deltakere fra 20 nasjoner. Innlandet Fylkeskommune og Norges Forskningsråd har siden starten støttet arrangementet. Mer informasjon og oppsummering av tidligere Nordic VR Forum på www.vrforum.no

Vi søker bidrag!

Kjenner du til, eller er du del av innovasjons- og forskningsprosjekter hvor VR/AR-teknologi benyttes innen helse? Da ønsker vi dine innspill til programmet under VR i helse-dagen. Disse skal presenteres gjennom korte innlegg eller praktisk demonstrasjon, slik at det kan bidra til læring og erfaringsutveksling. Send inn en kort beskrivelse av bidraget/prosjektet innen 25. august til papers@vrforum.no, eller via dette Google-skjemaet.


Arkiv