event

Åpent møte

02

november 2022

Dialogkonferanse: Løsninger til det nye helsekvartalet i Tysvær kommune

Tysvær kommune har vedtatt å prosjektere Helsekvartalet sentralt i Aksdal. Her vil sjukeheim og omsorgsboliger med tilpasset bemanning huse ca 116 beboere. Nå ser de etter løsninger som kan gi brukerne godt inneklima og gode opplevelser.

Tysvær kommune inviterer herved til leverandørkonferanse for at vårt Helsekvartal blir ett godt sted å leve og jobbe i og samtidig at det blir et fremtidsrettet bygg med fokus på kvalitet og bærekraft.

TIL PÅMELDING

Helsekvartalet skal inkludere kontorer til heimetjenester, fysioterapeut, ergoterapeut med flere. Det vil være ulike soner med cafe, storstue, mindre møteplasser og hensiktsmessige hager.

Bygget skal være ett godt sted for flere grupper;

  • Beboer/bruker
  • Helsepersonell og andre brukernære ansatte
  • Pårørende/besøkende/frivillig
  • Forvaltning, drift, vedlikehold

Ett kompleks bygg har rommer mye teknisk infrastruktur, enøk vurderinger, materialvalg og annet som menneskene det huser ikke nødvendigvis merker i hverdagen. Vi er mindre interessert i ulike betongkvaliteter og wattytelser i solceller i denne dialogen. Kommunen ønsker å se drift og bygg i sammenheng, men selve bygget vil muligens ha en egen dialog konferanse på seinere tidspunkt. Vi er derimot opptatt av godt inneklima, støyreduksjon, kvaliteter som belysning, omgivelseskontroll og tilgangskontroll. Dette kan være vanskelig å skille, men vi ønsker fokus på hva mennesker opplever, sanser og blir påvirket av i bygget.

Dialogkonferanse - første steg i en innovativ anskaffelse

Formålet med dialogkonferansen er å presentere Tysvær kommune sitt behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger. Samtidig ønsker Tysvær kommune innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Program

Dato: 2 november kl 09:30-11:30

Digital plattform: Microsoft Teams (link ved registrering)

Møtet vil bli tatt opp og tilgjengeliggjort i ettertid. Spørsmål og svar-delen blir kun oppsummert og tilgjengeliggjort i referatform.

Tidspunkt

Beskrivelse

09:30 - 10:00

Lenken for den digitale konferansen er åpen slik at deltakere kan teste om den fungerer og koble seg på v/teknisk ansvarlig for dialogkonferansen

10:00 – 10:20

Velkomst

Gjennomgang av prosjektet; behov, utfordringer, fremdrift

10:20 – 10:40

Gjennomgang av personas:

  • Beboer
  • Helsepersonell
  • Pårørende
  • Driftsansatt

10:40 – 10:50

Smart Care Cluster , v/Arild Kristensen

10:50 – 11:00

Leverandørutviklingsprogrammet, v/Stig Bang-Andersen

11:00 – 11:25

Spørsmål og svar. Barrierer og muligheter. Spørsmål kan stilles i chatten, svares på muntlig av deltakere. (Kan stilles anonyme spørsmål.)

11:25 – 11:30

Veien videre i prosessen/takk for oppmøtet eventuelt

Frist for innspill og påmelding til 1 til 1 møter.

Se og last ned utfyllende beskrivelse av prosjektet og anskaffelsen lenger ned på nettsiden.

For spørsmål til konferansen kontaktes: john-egil.osteig@tysver.kommune.no - +47 909 49 444

***

Relaterte dokumenter:

Arkiv