event

Åpent møte

25

januar 2023

Digital hjemmeoppfølging - hvilke løsninger finnes i markedet?

Få bedre oversikt over markedet, og en felles forståelse av hvilke muligheter som finnes for felles datadeling.

Bakgrunn:

Helsefellesskapet i Sør-Rogaland starter prosjekt for å ta i bruk digital hjemme oppfølging (DHO) sammen. Prosjektet skal utforske og ta i bruk ulike forløp for DHO internt i kommunen og på tvers av aktørene i sektoren. I den forbindelse ønsker man å invitere kommuner, sykehus og fastleger til en generell presentasjon av DHO-løsninger i markedet med spesielt fokus på mulighetsrom for samhandling og datadeling mellom sykehus og kommune gjennom løsningen. Hvordan kan det teknisk og juridisk legges til rette for datadeling?

Mål for møtet er at prosjektdeltakere og andre interesserte får bedre oversikt over markedet, og en felles forståelse av hvilke muligheter for felles datadeling som finnes i dag

For denne presentasjonsrunde ønsker prosjektet å avgrense til leverandører som leverer løsninger som innehar har de viktigste elementene fra DHO:

 • Pasientregistrerte data
 • Sensordata
 • Synkron og asynkron kommunikasjon (video, telefon og chat)

Leverandører utfordres til å fortelle om hvordan de løser utfordringen med felles datadeling mellom virksomheter.


PROGRAM

12:00 – Velkommen ved Arild Kristensen, CEO Norwegian Smart Care Cluster

12:05 - Hvordan kan vi utnytte mulighetene ved felles anskaffelse? ved prosjekt Digital hjemmeoppfølging, helsefellesskapet Sør-Rogaland - Kristine Skjøthaug, avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi, Stavanger kommune

12:15 - Datadeling, nasjonale krav og anskaffelse ved Thor Steffensen, Seniorrådgiver Divisjon Strategi, direktoratet for e-helse


Presentasjon av løsning/produkt med eksempel fra helsetjenesten

 • Diffia – ved Vetle Slagsvold Støre
 • Siemens Healthineers - Ingvar Sørlien
 • Hepro - Kjetil Bakkeskaug
 • Dignio – ved Ina Marie Brentebråten-Gulbrandsen
 • Tellu – ved Trude Nordby-Bøe
 • TietoEvry - Hans Jacob Moe

13.35 - 13.45 PAUSE

 • CheckWare – ved Øyvind Larsen
 • YouWell – ved Øyvind Grimsgård
 • Innocom - Hege Eiklid
 • Flow Technologies - Charles Michelson
 • Lifeness – Maria Arlén Larsen
 • Avslutning – Arild Kristensen


Relaterte dokumenter:

Arkiv