event

Åpent møte

09

mars 2022

Suksessfull implementering og effektiv opplæring av digital helse og velferdsteknologi

Coronaviruset har ført til digitalisering i ekspressfart. Men hvordan sikrer vi at helsetjenesten er rustet til å ta i bruk løsningen på en god og effektiv måte? Og hvordan kan vi legge til rette for en opplæring i nye løsninger som varer?

Hva: Seminar og workshop

Tid: 9. mars fra kl. 10 - 14

Sted: EITRI Innovasjonssenter, Haukelandsbakken 31 (Bergen)

Målgruppe: Kommuner, helseforetak og andre som leverer helse- og omsorgstjenester. Leverandører som ønsker å lære mer om utfordringer og behov i kommunene i forhold til opplæring ved implementering av nye løsninger

Seminaret er gratis, med lunsj inkludert.

Alle som leverer helse- og omsorgstjenester må forholde seg til en jevn strøm av nye digitale løsninger fremover. Bak denne strømmen ligger store investeringer i form av tid, ressurser og kapital. På den andre siden av implementeringen forventer vi gevinster. Men å putte en digital løsning inn i en etablert arbeidsprosedyre, og forvente at det flyr av seg selv, fungerer ikke alltid godt.

Implementering handler ikke bare om systemer og devicer, det handler også om menneskene som skal bruke teknologien i sin arbeidshverdag. En ny løsning er ikke hele svaret på utfordringene. Vi må også jobbe annerledes, tenke annerledes, og føle oss trygge på teknologien for at det skal fungere og gi full effekt.

Hvordan kan vi bidra til å gjøre helse- og omsorgsektoren bedre rustet for å ta imot og anvende ny teknologi i tjenesten? Hvordan kan vi øke de ansattes evne til å ta imot nye løsninger, slik at de raskere blir tryggere på teknologien som rulles ut?
Høgskulen på Vestlandet (HVL)
, E-helse Vestland, Vaksdal kommune og Norwegian Smart Care Cluster inviterer deg til seminar og workshop hvor vi skal se nærmere på disse spørsmålene. Med utgangspunkt i resultatene fra det europeiske samarbeidsprosjektet DISH (Digital & Innovation Skills in Health) skal vi presentere 3 nye verktøy som er testet ut både i norsk og europeisk kontekst:

 • Et planleggingsverktøy
 • Et konsept for ferdighetstrening
 • Et verktøy for planlegging av kompetansevurdering

  Verktøyene er basert på en helhetlig tilnærming til digital ferdighetstrening for å fremme vellykket teknologiimplementering i helsesektoren.


  Foreløpig program (med forbehold om endringer):

  • 9.30 Registrering og kaffe
  • 10.00 Velkommen v/ Høgskolen på Vestlandet
  • 10.10 Introduksjon til verktøykassen i DISH
  • 10.30 Erfaringer fra Vaksdal kommune v/Anita Lønnebakken Sævild
  • 10.45 Erfaringer fra Bjørnafjorden kommune v/Åshild Øvrebotten
  • 11.15 LUNSJPAUSE
  • 12.00 Samarbeid kommune - sykehus: Erfaringer fra Danmark
  • 12.15 Leverandørens rolle for å sikre god og varig opplæring
  • 12.30 PAUSE
  • 12.40 Workshop/gruppearbeid
  • 13.40 Oppsummering og takk for i dag


  Påmeldingsskjema


  Arkiv