event

Åpent møte

30

september 2021

Finn kursen for din idé

Vil du legge ut på ekspedisjon uten kart og kompass? Sannsynligvis ikke. Det samme gjelder når en idè skal utvikles og entre markedet. I dette webinaret får du tips som kan spare deg for både tid og penger.

God nok? Den som legger ut på en krevende ekspedisjon trenger både kart, kompass og en god plan. På samme måte sparer du både tid og ressurser dersom du har en god plan og kurs når en idé skal utvikles til en forretning. Gjennom utviklingen av Norwegian Smart Care Lab har Marit Hagland vært vitne til hvor mye planlegging i tidlig fase påvirker tempoet og retningen av et utviklingsløp. Denne kunnskapen vil hun veldig gjerne dele.

Det finnes utallige spørsmål i den spede start:

  • Har din produktide forretningspotensiale?
  • Er det behov og betalingsvillighet i markedet?
  • Dekker løsningen eller produktet et reelt behov hos målgruppen?

Du får også høre fra selskapene These Ways og Inventas. De gir deg sine råd om hvordan du setter fart på din idé.

VIL DU VITE MER? Her finner du mer informasjon om idé- og utviklingsfasen


HVA: Webinar om tidligfase utvikling

NÅR:
30. september kl. 14.00 til 15.00

HVOR:
Digitalt (du får tilsendt lenke ved påmelding)

HVEM:
I regi av Norwegian Smart Care Lab i samarbeid med These Ways og Inventas

HVORDAN: Påmelding, gratisProgram

under utvikling:

14:00-14:05 "Velkommen" v/ Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Lab, kommunikasjonsansvarlig

14:05-14:20 "Slik høster du markedsinnsikt i helsesektoren." v/ Marit Hagland, leder av Norwegian Smart Care Lab

14:20-14:35 "Hvem skal synes det er en god idé? Hvordan prioritere riktig og tenke attraktivitet og lønnsomhet i tidlig fase av produktutviklingen." v/ Eirik Penne, leder for strategisk design hos Inventas

14:35-14:50 "WOW-øyeblikket! Hogne skal fortelle om spennende aktviteter som konseptutvikling, visjons workshop og hvordan man finner WOW-øyeblikket i en ny tjeneste." v/ Hogne Gjersvik, designer og grunnlegger av These Ways

14:50-15:00 Spørsmål og avslutning v/Jofrid Åsland

LES MER: Her får du informasjon om Invetas sin strategisprint

LES OGSÅ: These Ways hjelper med konspetutvikling


Påmeldingsskjema


Arkiv