Konseptutvikling

I fellesskap med din organisasjon, tar vi utgangspunkt i eksisterende innsikt, og utvikler ideer med utgangspunkt i dette. Ved å fasilitere visjonsworkshops, kan vi diskutere, tegne og drømme oss frem til en visjonær tjeneste.

Tjenestepakken leveres av: These Ways

Slik kan vi bidra til å løse opplagte behov og skape en WOW-faktor. Gjennom å skissere en MLP (Minimal Lovable Product) er målet å beskrive en tjeneste som er så enkel som mulig å utvikle, samtidig som den gir vesentlig verdi for pasienter og/eller ansatte.

Mer informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du HER.