Strategisprint

Vi hjelper til med å legge planen og avdekke hull i strategien for videre utvikling av deres produkter og tjenester. Vi benytter metodikk og prosess som gir størst verdi med hensyn til de utfordringene dere står ovenfor.​

Tjenestepakken leveres av: Inventas

Slik kan ideen deres lettere formidles til kunder, samarbeidspartnere og investorer. Vi ønsker å hjelpe dere med å lettere kunne prioritere arbeid og fremgangsmåte, når dere skal nå mål og utvikle deres produkter og tjenester ytterligere. ​

I oppstarten av strategisprinten er det viktig at vi gjennomfører en forventningsavklaring og avtaler en leveranse som er til det beste for deg som kunde og som er realistisk innen de rammer som et tilgjengelig i prosjektet. ​