event

Åpent møte

07

september 2021

Gevinstrealisering ved implementering av e-helse

Gode modeller for gevinstrealisering er et viktig redskap når nye løsninger skal implementeres. Derfor skal vi i dette webinaret se temaet fra flere vinkler og gi gode konkrete eksempler fra kommuner, sykehus og bedrifter.

Hvordan etablere gode og praktiske modeller for gevinstrealisering ved implementering av teknologistøttede tjenester? Mange kommuner, sykehus og bedrifter synes dette er en utfordring.

Hva legger vi i ordet gevinstrealisering?

«Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhåndsdefinerte, men kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter.» (KommIT, 2013).

Gevinster deles ofte inn i tre kategorier:

 • 1. Økt kvalitet
 • 2. Spart tid
 • 3. Unngåtte kostnader

I dette webinar vil vi belyse temaet fra flere vinklinger og vise konkrete gode eksempler på kommuner , sykehus og bedrifter som jobber med dette.

Opptak fra webinaret

Nederst på denne siden finer du presentasjonene fra foredragsholderne og kontaktinformasjon.

HVA: Webinar om gevinstrealisering ved implementering av teknologistøttede tjenester

NÅR: 7. september kl 10.00 til 11.30

HVOR: Digitalt (du får tilsendt lenke ved påmelding)

HVEM: I regi av Norwegian Smart Care Cluster i samarbeid med kommuner og bedrifter

HVORDAN: Påmelding, gratis

Program

 • Innledning v/ Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster
 • Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi: Finnes det forskningsbasert evidens? v/ Ingrid Eitzen, Forskningsleder, SINTEF Digital Smarte sensorsystemer - Alle er tilsynelatende enige om at innføring av ny teknologi i helsetjenestene har et betydelig gevinstpotensial i form av spart tid, reduserte kostnader og økt kvalitet. Men hva finnes av forskning på dette feltet - vet vi egentlig noe konkret om hvorvidt dette potensialet blir realisert? I så fall, hvilke spesifikke effekter er dokumentert?
 • Gevinstarbeidets kompleksitet og muligheter, v/ Cecilie Campbell, leder ALV Møre og Romsdal - ALV-Møre og Romsdal er en læringsarena for velferdsteknologi, drifta gjennom et partnerskap mellom NTNU i Ålesund og 19 kommuner
 • Hvordan jobber Stavanger universitetssjukehus med gevinstrealisering, ved prosjektdirektør Håkon Brydøy
 • Gevinstrealisering – Hvordan håndtere enkle og komplekse prosjekter med de rette verktøyene? v/ Esten Øversjøen - Chief Consultant - TietoEVRY Norge AS
  - Presentasjonen vil berøre hvordan man håndterer kompleksitet og usikkerhet i prosjekter, og hvilke praktiske verktøy som vil bidra til å understøtte en effektiv prosjektgjennomføring.
 • Gevinstrealisering fra inkontinenssensor – fra vanskelig teori til enkel praksis, v/ Vegard Urnes, CEO SensCom - SensCom har jobbet sammen med omsorgssektoren for å utvikle inkontinenssensoren DignaCare. Parallelt har de utviklet en gevinstmodell som enkelt identifiserer hva din omsorgsinstitusjon kan hente ut, og en kartleggingsmetode som dokumenterer de faktiske gevinstene DignaCare muliggjør.
 • Avslutning og spørsmål

Kontaktinformasjon:

Arild Kristensen, leder av Norwegian Smart Care Cluster, Arild@valide.no

Ingrid Eitzen, Forskningsleder, SINTEF Digital Smarte sensorsystemer, Ingrid.Eitzen@sintef.no

Cecilie Campbell, leder ALV Møre og Romsdal, Cecilie.Campbell@alesund.kommune.no

Håkon Brydøy, prosjektdirektør ved Stavanger universitetssjukehus, hakon.brydoy@sus.no

Esten Øversjøen - Chief Consultant - TietoEVRY Norge AS, esten.oversjoen@tietoevry.com

Vegard Urnes, CEO SensCom, vegard@senscom.no

Relaterte dokumenter:

Arkiv