event

Åpent møte

24

mars 2021

Søkerworkshop Pilot Helse: Sårbare barn og unge

Covid19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har hatt store konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier. Kan vi sammen bygge fremtidens helsetjenester til det beste for neste generasjon?

Tid: 24.03 fra kl. 13.00 - 15.00

(Presentasjonene finner du nederst på siden)


Ta gjerne kontakt med prosjektleder for forprosjekt Pilot Helse: Sårbare barn og unge for informasjon om hvordan du kan engasjere deg:

***

Flere sykehus varsler om opptil 20% økning i innleggelse i barnepsykiatrien, ventelistene øker, og personell i skolehelsetjenesten på skoler blir omdisponert for å håndtere pandemien. I tillegg har ny kommunal organisering ført til reduserte kutt i oppvekstsektoren.

Barn og unge er på flukt, og pårørende fortviler.

NSCC ønsker å legge til rette for å bygge et sterkt søkerkonsortie til Pilot Helse sammen med offentlig helsetjeneste, pasienter og pårørende. Kan vi sammen løfte et nasjonalt og internasjonalt prosjekt som bidrar til digital samhandling og bygger fremtidens helsetjenester?

Vi inviterer til digital søkerworkshop den 24.03 med mål om å mobilisere og koble sammen aktører fra privat og offentlig sektor. Workshopen er åpen for alle som vil være med å løfte prosjektet, både fra offentlig og privat side. Representerer du kommune eller spesialisthelsetjenesten og ser det økende behovet for nye løsninger inn mot denne gruppen? Eller representerer du næringslivet og leverer løsningene som påvirker tjenestereisen, digitale systemer, samhandling eller andre relevante teknologier? Kanskje du tenker at morgendagens helsetjeneste for barn og unge er gamifisert?


Overordnet agenda:

 • Kort intro om finansieringsordningen Pilot Helse
 • Premisser for å få et offentlig-privat samarbeid til å fungere
 • Hvordan jobbe med analyse av et verdinettverk
 • Behov i offentlige tjenester
 • Mulige og umulige «proof of concepts»
 • Videre mobilisering til forprosjekt gjennom matchmaking

Du møter blant annet:

 • NSCC - ved Kari Øritsland
 • Helse Bergen BUP – ved Liv Kleve og Irene Elgen
 • NBUPF, Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk forening – ved Paul Joachim Thorsen
 • eHelse Vestland – ved Janne Bjorheim Bøe
 • NeoConsult – ved Dagfinn Halseth
 • Healthline – ved Jofrid Troland eller Torleiv Frotjold
 • Grasp - ved Ingvald Grindheim

**

Relaterte dokumenter:

Arkiv