event

23

mars 2017

Fellesmøte - Rus, demens og helseoppfølging. Tunge temaer som våre bedrifter jobber med spennende løsninger for. Nettverk, mingling og spennede presentasjoner

Tid: 11:30 - 15:00 

Sted: Auditorium, Måltidetshus i Ipark

Vi starter med lunch!

kl. 12:10 - Nytt fra klyngen v/ daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen     

kl. 12:40 - Helseoppfølging på avstand som helsetjeneste - nye muligheter for offentlig - privat samarbeid?
Helseoppfølging på avstand gjennom nye velferdsteknologiske løsninger er på vei inn som en ny tjeneste i norsk helsevesen.  Dette krever nye metoder, kunnskapsbygging og organisatoriske  tiltak. Det  nasjonale prosjektet for avstandsoppfølging prøver dette ut systematisk i Norge nå. I prosjektet testes det ut både en offentlig og privat oppfølging/respons tjeneste .Det er mye diskusjon om fremtidige modeller - hva særpreger disse og hvilke utfordringer møter man?  Er det her nye muligheter for et offentlig privat samarbeid - eller en interessemotsetning og konkurranse om en fremtidig helsetjeneste?

Jens Espeland er lege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, og har erfaring fra helseoppfølging på avstand siden 2013. Han har jobbet både med metodikken og organiseringen og er p.t. lege i 50% stilling i St.Hanshaugen bydel i Oslo og 50% stilling i Dignio.   

kl. 13:10 - Nye virtuelle behandlingsmetoder i norsk helsevesen  v/ Magnus Birkenes, partner og konseptutvikler i Doublethink,

kl. 13:30 - Pause

13:50 - Vi ønsker å styrke menneskeverd til personer med demens, personer med ulike utviklingshemminger og deres relasjon til helsepersonell og egen familie -  JodaCare - v/daglig leder Kristil Erla Håland

 Ved å gi denne sårbare gruppen mennesker en sammenheng i tilværelsen ved bruk av bilder og dialog ser vi at det skaper ro for tjenestemottakeren og deres familie. JodaCare er løsningen på utfordringen som helsepersonell har når de ønsker å informere pårørende, og hjelpen pårørende får når de ønsker dialog med dem som tar vare på deres kjære.

kl. 14:20 - Ny digital infrastruktur i klyngen

NSCC skal i gang med å utvikle en innovasjonsplattform for klyngens medlemmer. Målet er å skape smidigere og raskere innovasjonsprosess for gründere og bedrifter gjennom økt samhandling, porteføljeoversikt på testprosessen og beste-praksis-prosesser på kritiske arbeidsprosesser.  For kommunene skal dette være det  stedet for å kommunisere behov eller problemstillinger til klyngens medlemmer.  v/prosjektleder Marianne Fedde Lilland

kl. 14:35 - Applikasjon som skal gi rask hjelp til tidligere rusmisbrukere hvis de kommer opp i utfordrende situasjoner - Recovery Kompetanse v/ Alexander Skålevik

I 2014 var fem frivillige organisasjoner samlet hos Lyse for å tenke ut nye teknologiske løsninger som kunne hjelpe deres sak. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) stakk av med seieren med en applikasjon som skal gi rask hjelp til tidligere rusmisbrukere hvis de kommer opp i utfordrende situasjoner. Nå er produktet klar for lansering.   


kl. 14:50 - 15:00 Avslutning og innspill til aktiviteter 


Relaterte dokumenter:

Arkiv