event

28

mars 2017

Har bedriften din planer om FoU, eksport eller nye markeder?

I undersøkelsen NHO presenterte på årskonferansen svarte 53% av bedriftene i Rogaland at de hadde en forretningsidé eller innovasjonsaktivitet som krever omlegging til nye forretningsområder.  MEN svært få hadde søkt om finansiering. Norwegian Smart Care Cluster sammen med de relevante virkemiddel aktører,  setter i løpet av denne ettermiddagen fokus på aktuelle muligheter for risikoavlastning for utviklingsprosjekt eller internasjonaliseringsløp for din bedrift. 

Agenda:
1100-1130 - Mingling og enkel lunsj

1130 -  Åpning  v/ Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

1135 - 1210 Forskningsrådet
Hva er SkatteFUNN – og hvordan gå fram for å få et SkatteFUNN-prosjekt, v/ Erik Furseth,
Ønsker din bedrift å styrke sin konkurranseevne gjennom utvikling av tjenester, produkter eller kompetanse? Hør hvordan din bedrift motta økonomisk støtte gjennom et Nærings-ph.d. prosjekt, v/Marie Haaland,  

1210-1220 Innovasjon Norge
Finansiering og tjenester knyttet til innovasjon og eksport, v/ Hans Kristian Torske

1220-1245 Pitching av tre bedrifter. 

1245-1300 Mingling

1300-1325 Regionale midler
FORREGION, Regionalt forskningsfond. v/Hilde Uppstad, Turi Kvame Lorentsen

1325-1345 EU programmer
Horizon 2020, Eurostars, Paul Vigmostad  

1345-1400 NHO - leverandørutvikling
Innovative anskaffelser, Innovasjonspartnerskap, Leverandørutviklignsprogram ?? Hva er aktuelt???

1400-1415 Oppsummering, avslutning

1430-1530 Ressurspanel til 4 bedrifter – det kan bli DIN bedrift
Fire bedrifter får anledning til å presentere sitt prosjekt i eget rom for et ressurspanel. Ressurspanelet består av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond og Norwegian Smart Care Cluster. Benytt anledningen til å få input på ditt prosjekt eller få konkret avtale for oppfølging. Bedriften får 4 min til å presentere sitt prosjekt, og det settes av 10 min til diskusjoner. Alle parter som sitter i ressurspanelet er underlagt taushetsplikt. 
Bedriftene/prosjektene som skal løse en samfunnsutfordring og/eller  gå internasjonalt prioriteres. Meld deg på i konkurransen ved å fylle ut en egen registrering i påmeldingsskjemaet!

Relaterte dokumenter:

Arkiv