event

22

mars 2017

Morgendagens omsorg for morgendagens behov

Konferanse i Haugesund

Fagnettverket for velferdsteknologi i Helse Fonna, Velferdsteknologi prosjektet på Haugalandet og Høgskolen på Vestlandet har den glede av å invitere til konferanse 22 mars i Haugesund! «Morgendagens omsorg for morgendagens behov» har et rikt og variert program. Mer om konferansen kan sees i lenken under der det også er åpent for påmelding: 

https://www.hvl.no/kalender/morgendagens-omsorg-for-morgendagens-behov/

Legg spesielt merk til innleggene:

Innovasjon i omsorg v /Kåre Hagen, UIO, NOVA

Trenger vi egentlig all denne teknologien? v/ Harald Olimb Norman,

Pensjonistforbundet

Teknologi som en integrert del av tjenesten v/ Jon Helge Andersen, Direktoratet

for e-helse

Tjenesteinnovasjon for bedre tjenester v/ Kristin Standal, KS Nasjonalt

velferdsteknologiprogram

Hva har innføring av omsorgsteknologi betydd for innbyggerne i Lindås

kommune? v/ordfører Astrid Aarhus Byrknes

Konferansen blir ellers streamet på nett i regi av HVL!

Vi tilbyr også muligheter for stand til aktuelle virksomheter. Se mer her:

https://goo.gl/forms/LVsTfEB7hWQ2TjOY2

Kontakt meg gjerne ved spørsmål!

Med vennlig hilsen Sturle J. Monstad

Prosjektleder Haugaland Vekst - velferdsteknologi.  Mob. 905 76 805 

Arkiv