Varda Care AS

Varda Care

Etablert/Established: 2020

Produkt: Sensorteknologi i møbler som måler dine helsedata, sender disse til vår skyløsning for behandling og presenterer resultatet i en mobilapplikasjon.

Product: Health sensor technology in furniture. Our sensor collect data on five health parameters, transfer these to our cloud for analysis and present the results in a mobile application. These parameters are measured continuously, without you even noticing.

Nettside/Website:

vardacare.com/no

CONTACT
Terje Tolaas
95 70 84 80

Varda Care

Varda Care gives you knowledge about your own health without you even noticing.

Smart Furniture

Innovative sensor technology in furniture continuously measures key health parameters. Secure and simple – straight from your favorite chair. What makes Varda Care unique is that our solution can be easily integrated in everyday products like furniture, mattresses and children’s goods. The sensor is easily integrated into the furniture without affecting functions, design or the sitting comfort.

How does it work?

 1. Buy a piece of furniture with Varda Care

Varda Care's technology is installed in chairs and mattresses from Norway's leading furniture manufacturers.

 1. Sit down, relax, the sensor does the rest

The sensor measures five important health values every five seconds without you even noticing.

 1. Get an overview of your health and be notified of irregularities

A user-friendly app gives you an overview and history of your health condition and alerts you of abnormally high or low values. The app can notify you, relatives or other caregivers.

Five health parameters

Our sensor collect data on five health parameters, transfer these to our cloud for analysis and present the results in a mobile application. These parameters are measured continuously, without you even noticing.

 • Heartrate
 • Respiration
 • Sitting time and movement
 • Room temperature
 • Moisture in chair

Who is it for?

 • For seniors and their caretakers
 • For parents of young children
 • For nursing homes
 • And for everyone else who is concerned about their own health

Our goal is to provide knowledge and peace of mind. Not just for your own health, but for the health of your family and your loved ones.

The technology and the algorithms are advanced but our solutions is simple. We call it Everyday Technology.

Read more about the solution on our website.

TEST:

Ålesund-bedrift tester hos Norwegian Smart Care Lab

Varda Care tok turen fra Ålesund til Stavanger for å teste produktet sitt. Stolen med innebygd sensorteknologi er snart klar for lansering, men først skal brukerne få det siste ordet.

Test 1 WEB

FUNKSJONSTEST:

Brukertesting er det viktigste utviklingsverktøyet

Varda Care har gjennomført funksjonstest i lab sammen med Norwegian Smart Care Lab. Tilbakemeldingene fra målgruppen førte til flere endringer av innholdet i tjenesten. Nå har selskapet innført brukertester som en fast del av produktutviklingen.

Varda Care

Arkiv