Brukertesting er det viktigste utviklingsverktøyet

Varda Care har gjennomført funksjonstest i lab sammen med Norwegian Smart Care Lab. Tilbakemeldingene fra målgruppen førte til flere endringer av innholdet i tjenesten. Nå har selskapet innført brukertester som en fast del av produktutviklingen.

Høsten 2020 gjennomførte Norwegian Smart Care Lab (NSCL) en funksjonstest av prototypen til Varda Care. Løsningen ble testet sammen med 12 personer i målgruppen gjennom 2 dager. Her deler Diana Myrstad Meldal, CMO hos Varda Care, erfaringer fra testen og hvordan den har påvirket utviklingsløpet.

Selskapet er lokalisert i Ålesund. Under testen var to representanter fra Varda Care på plass i Stavanger, for å være tilstede under brukertestene og prate med deltakerne i etterkant av testen.

LES MER: Ålesund-bedrift tester hos Norwegian Smart Care Lab

Tilbakemeldinger etter funksjonstest i lab gjennomført av Norwegian Smart Care Lab

Det er Diana Myrstad Meldal, CMO hos Varda Care, som deler erfaringer fra testen.

Produktutvikling
MÅLGRUPPEN: Varda Care er tydelige på at det har vært viktig for dem å involvere målgruppen tidlig i utviklingsløpet. Her ser vi Diana Myrstad Meldal, CMO hos Varda Care, i dialog med kollegaer. (Foto: Varda Care)


Funksjonstest med reelle brukere

– Dette har vært en utelukkende positiv opplevelse. NSCL har vært behjelpelige og fasilitert godt fra forberedelsene av testen, selve gjennomføringen og til evalueringen i etterkant av brukertesten. De opptrådde profesjonelt, var imøtekommende og gjorde slik at testpersonene senket skuldrene og slappet av gjennom testen. Dette bidro til at vi fikk ærlige og utfyllende tilbakemeldinger på tjenesten vår, sier Diana Myrstad Meldal fra Varda Care.

Bedriften har testet med NSCL basert på klikkbare skisser, og ikke ferdig programmert tjeneste. Testing har derfor kommet tidlig i utviklingsløpet. Diana forteller at testingen kan komme enda tidligere ved neste anledning.

– Testbrukerne er ekspertene når det kommer til hvordan tjenesten bør utvikles, og de bør være helt sentrale i dette arbeidet. Det har vært uvurderlig å teste med personer i målgruppen. Brukertesting er noe av det mest verdifulle vi investerer i når det kommer til utvikling av tjenester og brukergrensesnitt.

For Varda Care har det vært viktig å ikke bruke for mye tid på utvikling før en brukertest og deretter få anledning til å tilpasse tjenesten basert på tilbakemeldinger fra testene.

– NSCL har et nettverk som er veldig verdifullt for oss. Brukerpanelet treffer målgruppen vår, samtidig gir de objektive tilbakemeldinger da de er utenfor vårt lokale nettverk av kontakter.

Forberedelser og gjennomføring

Testen har ikke krevd mye innsats fra Varda Care, bortsett fra å forberede tjenesten for testing.

– Prosessen var godt tilrettelagt av NSCL, som sto for mye av forberedelsene, rekrutteringen av testkandidater og selve testgjennomføringen. Vi fikk i tillegg en veldig god og omfattende dokumentasjon av testen der NSCL kom med spesifikke forbedringsforslag til tjenesten vår.

Diana forteller at tjenesten har svart til forventningene og at testløpet har gitt verdifull innsikt.

– Vi har fått god hjelp og rettledning både før og etter testforløpet. Samspillet mellom miljøene Norwegian Smart Care Cluster, HelseCampus Stavanger og Norwegian Smart Care Lab er verdifullt å lene seg på, som et nytt velferdsteknologiselskap.

Varda Care har ikke et liknende miljø lokalt i Ålesund. De føler seg hjemme i klyngen Norwegian Smart Care Cluster, da digital kommunikasjon visker ut geografiske avstander.

– Hvis vi skal komme med tilbakemelding på forbedringspotensial, så opplevde vi at testene ble litt for lange. Vi tror ikke at det er behov for både brukertest og dybdeintervjuer i samme runde. For oss hadde det vært nok med selve brukertesten og heller stilt et par spørsmål mot slutten. Noen deltakere brukte mye tid på deler av testen. Det er like nyttig med dybdeinformasjon på deler av testen, som å komme gjennom alt med alle. I tillegg til selve omfanget på testdagen kunne vi tenke oss å spre testene i to puljer med god nok tid imellom til å justere tjenesten basert på tilbakemeldingene, forteller Diana.


Effekt og videre utviklingsløp

Bedriften har gjort flere endringer basert på tilbakemeldinger fra testen. Det har blitt gjort endringer i selve innholdet i tjenesten, hvordan brukeren kommer i gang med tjenesten, abonnementsmodellen og tekst.

– Testen påvirket videre strategi og planer for utviklingsløpet. Vi testet ikke i den tro at vi bare skulle bekrefte at tjenesten vår fungerte optimalt. Vi ønsket å benytte brukertester som en sentral del av vårt arbeid innen forskning og utvikling. Dette er noe vi kommer til å gjøre med jevne mellomrom for å forbedre tjenesten vår. Brukertester har blitt et fast verktøy i produktutviklingen vår.


– Anbefaler Varda Care brukertesting med NSCL?

– Uten tvil! Vi anser brukertester som et av de viktigste verktøyene ved utviklingen av et nytt produkt eller tjeneste. Dette har vært en utrolig verdifull erfaring som vi har lært mye av! Det er bare å ta kontakt om dere ønsker å ta en prat om brukertesting og vår erfaring med NSCL som testfasilitator.

Kontaktinformasjon: Diana Myrstad Meldal, 458 74 927, diana.meldal@vardacare.com.