"Omsorgsbransjen er et stort internasjonalt vekstmarked, og vi har stor tro på at Varda Care skal bli en suksess"
- Diana Myrstad Meldal er CEO i Varda Care
Vis fakta

Selskap: Varda Care AS

Etablert: 2020

Produkt: Sensorteknologi i møbler måler sentrale helsedata, sender disse til skyløsning for behandling og presenterer resultatet i en mobilapplikasjon.

Nettside: https://vardacare.com/no

SAMARBEID: Varda Care og Atea har inngått samarbeid. Fra venstre Diana Myrstad Meldal i Varda Care og Marte Aarseth i Atea (Foto: Varda Care)

– Eldrebølgen løser seg ikke på tradisjonelt vis

– Skal vi håndtere eldrebølgen må snart hver tredje arbeidstaker jobbe i helsevesenet. Vår teknologi kan avhjelpe situasjonen som hele Europa og deler av resten av verden står midt oppi om få år, sier Diana Myrstad Meldal.

Tekst: Sunniva Tighe, praksisstudent hos Norwegian Smart Care Cluster og Lab


– Omsorgsbransjen er et stort internasjonalt vekstmarked, og vi har stor tro på at Varda Care skal bli en suksess, forteller hun videre. Diana Myrstad Meldal er CEO i Varda Care. Hun er ikke alene om å tro at selskapet kan bli en suksess. Det er mye aktivitet i Varda Care for tiden, flere har fått øynene opp for helseteknologi-selskapet.


Inngått avtale med IT-gigant

Varda Care publiserte nylig en pressemelding som konstaterer at de inngår avtale med IT-giganten Atea. IT-selskapet ser et stort behov for teknologien Varda Care tilbyr. Marte Aarseth er forretningsutvikler innen velferdsteknologi i Atea, hun snakker varmt om Varda Care og gleder seg til samarbeidet videre.

– Behovet for velferdsteknologi er enormt og en absolutt nødvendighet for å svare ut utfordringene vi står ovenfor i de kommende årene. Varda Care er en innovativ aktør som har vist at de setter brukeren i sentrum og har mottatt veldig god respons fra kundene våre, forteller Aarseth i pressemeldingen.

Birte Fiskerstrand og Marte Aarseth i Atea
VISER FREM LØSNINGEN: Birte Fiskerstrand og Marte Aarseth i Atea viser frem Varda Cares løsning (Foto: Varda Care).


Mange som har tro på Varda Care

135 aksjonærer investerte i Varda Care under deres emisjonsrunde hos Folkeinvest. Selskapet nådde dermed målet sitt, med en kapitalinnhenting på 8,6 millioner kroner.

– Teknologien har fått meget god respons fra fagfolk og kunder. Nå ønsker vi å kommersialisere tjenesten til omsorgsinstitusjoner, videreutvikle systemet for hjemmetjenesten, og dekke løpende driftskostnader frem til vi etter planen får positiv drift i 2024, sier daglig leder Diana Myrstad Meldal.

Selskapet Helland møbler er blant de som har stor tro på Varda Care. De har kjøpt opp aksjer i selskapet, aksjene blir gitt som gaver til de ansatte. Selskapene vil på denne måten bli knyttet tettere sammen og gi de ansatte i Helland møbler litt eierskap til Varda Care.

Varda Care ønsker å forbedre omsorgtjenestene ved hjelp av smart teknologi. Løsningen deres er en sensor som plasseres under en madrass eller stolpute for å kunne forutse endringer i helsetilstand. Formålet er å fristille ressurser i helsevesenet ved å la helsearbeidere prioritere etter behov.

– Om 10 år er vi dobbelt så mange 80 åringer i Norge som i dag. Vi må tenke nytt! Eldrebølgen løser seg ikke på tradisjonelt vis, sier Diana Myrstad Meldal.

Arkiv