"Vi vil i prinsippet varsle folk når de er i ferd med å bli syke, og si ifra om en negativ helsetrend før sykdom faktisk oppstår."
- Gøran Hauptmann, daglig leder i Preact
Vis fakta

Selskap: Preact AS

Produkt: En digital helsetjeneste som kombinerer helsefaglig kompetanse med sensorikk for å holde mennesker friske. Tilbyr ulike helseabonnement med ulik grad av oppfølging.

Nettside: http://www.preact.no

PROAKTIV: Her presenterer Gøran Hauptmann hvordan Preact jobber for proaktiv helse under arrangementet "Bolig for livet". (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)

Vil avhjelpe eldrebølgen med proaktiv, digital helsetjeneste

Da Preact la fram sin digitale helsetjeneste for kommunene fikk de en utfordring: å jobbe med de som er litt for friske til å få hjelp.

Tekst: Solveig Kleven, studentskribent for Norwegian Smart Care Cluster

– Vi har staket oss ut proaktiv helse som en spennende kurs. Det å holde folk vekk fra sykehus og sykehjem så lenge som mulig, og holde dem friske så lenge som mulig, er en målsetting helsevesenet ikke har tid til å se på. Derfor vil vi fokusere på de som ikke blir fanget opp av tradisjonelle oppfølgingsstrukturer, sier Gøran Hauptmann.

– Vi har staket oss ut proaktiv helse som en spennende kurs, Gøran Hauptmann, daglig leder i Preact.

De henvender seg hovedsakelig til de mellom 45 og 75 år.

– Hvis vi kan hjelpe dem å bli friskere nå, er sjansen stor for at de vil være i bedre form når de blir eldre.


Negativ helsetrend

I en pilot har Preact utstyrt beboere i en bolig med sensorikk. De skulle leve som normalt og bli jevnlig fulgt opp av en sykepleier.

– Det vi så var at helsen på de menneskene vi fulgte opp på den måten utviklet seg i en veldig positiv retning. Vi så at ved å gi mennesker kontroll over egen helse, kunne de som befant seg i en negativ helsetrend få hjelp.

I samarbeid med Heimstaden i Sverige har de nå fått ansvar for å drive et prosjekt de kaller trygghetsboende.

– Vi så at ved å gi mennesker kontroll over egen helse, kunne de som befant seg i en negativ helsetrend få hjelp, Gøran Hauptmann, daglig leder i Preact.

– Det skal være et sted hvor en kan bo, der vi leverer helsetjenester i form av en sykepleier som jobber med blant annet aktiviteter og trening, og kombinerer det med sensorikken vår.

I utgangpunktet startet Preact med medisinske sensorer, men så etter hvert at all sensorikk ganske enkelt kunne dekkes med en smartklokke.

– Nå bruker vi en helintegrert Apple Watch inn mot serveren vår og henter data derfra.

VARSLING: – Vi vil i prinsippet varsle folk når de er i ferd med å bli syke, og si ifra om en negativ helsetrend før sykdom faktisk oppstår, Gøran Hauptmann, daglig leder i Preact. Her på stand under arrangementet "Bolig for livet". (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


Live helsedata

Preact lanserte legetjenesten deres i april og er nå i ferd med å sluttføre første versjon av det som skal være å implementere helsedata inn i videkonsultasjon.

– På denne måten kan en lege få tilgang til live helsedata, for en lengre periode, samtidig som de har en videkonsultasjon, sier Hauptmann.

Dette skal gi legen et mer helhetlig bilde av pasientens helsesituasjon.

– Vi opplever at helse er veldig subjektivt. Det gjør det vanskelig å behandle en pasient utelukkende basert på deres uttalelser. Gjennom bruk av sensorikk kan vi få veldig gode data hva gjelder blant annet søvn, vekt og aktivitet.

– Gjennom bruk av sensorikk kan vi få veldig gode data hva gjelder blant annet søvn, vekt og aktivitet, Gøran Hauptmann, daglig leder i Preact.


Helseabonnement

Nå skal Preact teste en hypotese i form av et helseabonnement, der pasienten vil bli fulgt opp av en sykepleier hver tredje måned.

– Vi vil først henvende oss til pasienter som har et ønske om å gjøre endringer i livsstilen sin. Det kan være mennesker med høyt blodtrykk, eller for eksempel mennesker med stoffskifteproblematikk. Så vil vi se om vi klarer å hjelpe dem til å få et bedre liv.

– Vi vil i prinsippet varsle folk når de er i ferd med å bli syke, og si ifra om en negativ helsetrend før sykdom faktisk oppstår, Gøran Hauptmann, daglig leder i Preact

Innad dette har Preact et hovedmål.

– Vi vil i prinsippet varsle folk når de er i ferd med å bli syke, og si ifra om en negativ helsetrend før sykdom faktisk oppstår.

Arkiv