Motiview På Dagsplanen i Masfjorden Kommune

Selskap: Motiview

Nettside: https://motiview.no/

Motiview På Dagsplanen i Masfjorden Kommune

Masfjorden kommune er en foregangskommune når det gjelder velferdsteknologi og forebyggende trening for de eldre hjemmeboende.

De er kjent for sin innovative tilnærming til eldreomsorg og har implementert et prosjekt som fokuserer på trening for eldre, spesielt de som er hjemmeboende.

"Masfjorden kommunes engasjement med Motiview, er et lysende eksempel på hvordan moderne velferdsteknologi kan berike livene til de eldre. Ved å kombinere fysisk aktivitet med sosial tilknytning gir kommunen sine eldre en mer aktiv og sosial hverdag." - Ingrid Woldseth Kleiva, Country Manager Norway.

Vestlandsprosjektet

Vestlandsprosjektet ble etablert i 2017 som et samarbeid mellom forskjellige kommuner på Vestlandet, med det formål å implementere velferdsteknologi i eldreomsorgen. Dette inkluderer blant annet bruk av Motiview, en virtuell sykkeltur-løsning som hjelper eldre å bli mer aktive.

Motiviews rolle i Masfjorden

Med støtte fra Helselaget har Masfjorden kommune kunnet utstyre flere hjem med Motiview-lisenser og sykler. Sykepleier Siri Kratzmeier organiserer syklingen på forskjellige måter. Noen pasienter får utstyret hjemme hos seg for en uke om gangen, mens andre bruker utstyret på dagtilbudet på sykehjemmet. "Treningen har stor effekt for de eldre. Enten for å trene seg opp etter sykdom, eller for å beholde sitt funksjonsnivå. Og de ansatte har også fått et økt fokus på å holde funksjonsnivået oppe hos brukerne. Det er god forebygging."

Trening på dagsplanen

Siri forklarer at de ansatte har trening på dagsplanen sin og derfor er inne hos brukerne og hjelper dem i gang med treningen. Noen sitter der sammen med brukerne mens de sykler sine 30 minutter, mens andre brukere klarer seg selv. De som ikke har utstyret hjemme hos seg får sykle på dagtilbudet på sykehjemmet. Dette er en viktig del av deres daglige rutine, og har hatt stor effekt på helsen til de eldre.

En beboer i Masfjorden kommune prøver den innovative Motiview-løsningen foto:Motiview

Sosial interaksjon gjennom aktiviteter

I tillegg til trening, blir det også arrangert sosiale aktiviteter for de eldre. For eksempel er det onsdagskafé på Haugsvær hvor de eldre kan delta i sosiale aktiviteter som sykling, bingo, samt nyte vafler og kaffe. Disse aktivitetene bidrar til å styrke det sosiale nettverket til de eldre og gir dem en følelse av samhørighet.

Viktigheten av forebyggende helsearbeid

Masfjorden kommune har vist hvordan velferdsteknologi kan spille en viktig rolle i eldreomsorgen. Prosjektet i Masfjorden understreker viktigheten av forebyggende helsearbeid, og hvor viktig det er å implementere slike tiltak i omsorgen for de eldre. Denne proaktive tilnærmingen har potensialet til å forbedre livskvaliteten for de eldre i kommunen, og det vil være spennende å se hvordan prosjektet utvikler seg i fremtiden.

Arkiv