"Det er et økende behov for å innhente data for å følge med på om helsetjenester virker. Våre løsninger kan utvikles slik at ledere får lett og fortløpende tilgang til slik innsikt."
- Ingvild Skinstad Fossum, Samfunnskontakt i Norse Feedback
Vis fakta

Hva er Norse Feedback?

  • Digitalisert: spørreskjema, informasjon og kommunikasjon foregår digitalt.
  • Algoritmestyrt: spørsmålene tilrettelegges den enkelte, og reagerer automatisk på måten verktøyet brukes
  • Sanntidsoppdaterende: kartleggingsverktøyet «lever», og plukker opp relevant utvikling i helsefagene, psykologi og behandling.
BEHOV OG KUNNSKAP: – Med utgangspunkt i bedre innsikt i befolkningens behov vil kommunen kunne tilby bedre helsefremmende og forebyggende tjenester, sier Ingvild Skinstad Fossum, Samfunnskontakt i Norse Feedback. (Foto: Norse Feedback)

– Virker den psykologiske behandlingen folk får?

Spørsmålet er grunnlaget for selskapet Norse Feedback. Gründerne har nemlig tuftet løsningen på behovet for å finne ut om behandlingen virker kombinert med forskning innen psykisk helse. Det er unikt.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

I 2021 fikk Norse Feedback gründerprisen under Helseteknologikonferansen. I høst har de lansert en egen versjon for ungdom. Det er med andre ord høyt tempo i bedriften som satser på forskningsbasert kunnskap.

Vil gjøre en forskjell innen psykisk helsehjelp

Da gründerne bak selskapet fikk helseteknologiprisen i 2021 trakk juryen farm at den brukervennlige løsningen har potensiale til å gjøre en stor forskjell for mennesker med behov for psykisk helsehjelp og for helsepersonell. Informasjon om brukernes psykiske helsetilstand og tilfredshet med behandlingen er tilgjengelig for behandlere i verktøyet Norse psykisk helse og rus.

Her ligger selskapets kjerne. Nemlig behovet for en løsning hvor det er mulig å følge med på om behandlingen virker. Verktøyet Norse psykisk helse og rus er den første forskningsbaserte digitale løsningen av sitt slag.

– Det er et økende behov for å innhente data for å følge med på om helsetjenester virker. Våre løsninger kan utvikles slik at ledere får lett og fortløpende tilgang til slik innsikt. En kalibreringsdatabase vil gjøre det mulig for ledere å hente ut aggregerte rapporter som viser hva befolkningen sliter med og hvilke tjenester de har behov for, sier Ingvild Skinstad Fossum, Samfunnskontakt i Norse Feedback.

Et av målene til selskapet er å utvikle løsninger som gjør det mulig for kommunene å predikere behov, sikre at tjenestene har kapasitet og at behandlerne har riktig kompetanse. Per i dag er sammenstilling av data fra kartleggingene i Norse psykisk helse og rus manuelt arbeid på bestilling fra enkelte kommuner.

– Med utgangspunkt i bedre innsikt i befolkningens behov vil kommunen kunne tilby bedre helsefremmende og forebyggende tjenester. Det er et hovedmål for Norse Feedback å bidra til at forekomsten av psykiske helseproblemer blant voksne og ungdom minker og behov for ressurskrevende og inngripende tiltak reduseres, sier Skinstad Fossum.

HEDER OG ÆRE: Her gratulerer Vegard Urnes (t.v.) fra SensCom vinneren av gründerprisen 2021 Joachim Vie i Norse Feedback. SensCom vant prisen i 2020, og fikk æren av å gi tittelen årets gründer videre til Norese Feedback i 2021. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


Nye problemer skal løses

Aktiviteten i Norse Feedback er høy, og flere løsninger som skal bidra til bedre psykisk helsehjelp er i rivende utvikling. I høst(2022) lanseres blant annet Norse ungdom. Over 300 kommuneansatte fra hele landet og andre interesserte var nylig med på webinar for å bli orientert om den nye løsningen.

– Forskningsmetoden som ligger til grunn for utvikling av løsningene kan anvendes for å utvikle teknologi som vil modernisere og effektivisere andre sektorer også. NAV og barneverntjenestene er aktuelle nye nedslagsfelt for Norse Feedback. Det er blant annet behov for bedre brukermedvirkning, samordning av tjenestene og samarbeid mellom ulike tjenesteytere. Forskningsbaserte, brukertilpassede tekniske løsninger som bidrar til det vil kunne gjøre en stor forskjell, sier Skinstad Fossum og summerer:

– Norse Feedback har på kort tid blitt et helseteknologiselskap med en unik metode- og innholdskompetanse kombinert med nysgjerrige, lyttende, engasjerte og faglig dyktige utviklere. Vi er klare til å gå i innovative partnerskap med tjenestene for å bidra til modernisering og effektivisering.


Hvem blir årets helsegründer?

Det er på tide å nominere den beste helsegründeren i ladet. Prisen deles ut under Helseteknologikonferansen 2022. Du kan nominere eget eller andre startups.

Norse Feedback kommer selvsagt for å dele ut prisen!

NOMINER DIN KANDIDAT HER

LES OGSÅ: Fremtidens svar på nåtidens behandlingsbehov

Arkiv