"En typisk profil på kunden Kakaduene søker er aktører som tilbyr en digital tjeneste."
Vis fakta


HVA ER KAKADU?

Kakadu Ignite er et vekstselskap som arbeider med å motvirke digitalt utenforskap hos den eldre befolkningen. Deres visjon er å sette mennesker i stand til å nyttiggjøre seg av teknologi. Det handler om å ha kontroll i eget liv, og om det å være med i samfunnet - uansett hvor digital hverdagen er.


Vil du bidra til digital inkludering?

Ønsker du å se demo, eller bare ta en nærmere prat om hvordan du kan bidra til digital inkludering? Ta en prat med Kakaduene.

Kontaktinformasjon finner du HER!

KAKADUENE: Det er denne blide gjengen som inviterer deg med på samsakping, (f.v.) Katrine Myrseth, Ingvild Erøy og Hege Fiskå. (Foto: Kakadu)

– Vil du bidra til digital inkludering? Kakadu gir deg muligheten til å bli med på samskaping

Kakadu søker 20 betakunder til å teste deres digitale læringsverktøy. – Det var superenkelt å bruke. Nå er jeg bare gira på å lage mange oppskrifter siden det gikk så raskt! sier en av pilotkundene som allerede bruker løsningen.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig i Norwegian Smart Care Cluster


– Det er også utrolig motiverende å høre tilbakemeldinger fra pilotene våre. De både bekrefter at det grunnleggende fungerer, og gir konkrete tilbakemeldinger på forbedringer og innspill til ny funksjonalitet. Slik får vi både retning og fart til å sammen skape morgendagens digitale læringsressurs! sier Katrine Myrseth.

Hun titulerer seg som en Kakadue, og er en av gründerne bak vekstselskapet som arbeider for å motvirke digitalt utenforskap hos eldre mennesker. (Se fakta for mer om selskapet.)

Fra 2020 har selskapet vært på en spennende reise fra visjon og idé til en fungerende første versjon av løsningen (MVP). Det digitale læringsverktøyet bærer naturlig nok navnet Kakadu.


Digital opplæring på en fremtidsrettet og bærekraftig måte

Hege Fiskå forklarer hvordan verktøyet løser et problem fra to ulike ståsteder:

– For næringslivet i både privat og offentlig sektor, har vi utviklet et opplæringsverktøy. Med verktøyet kan de ansatte selv lage veiledningsmateriell som hjelper deres brukere og kunder å ta i bruk virksomhetens tjenester. Det sparer både tid for kunden og ansatte som jobber på kundesenter og -mottak. Veiledningen som lages med verktøyet kaller vi oppskrifter, og disse oppskriftene er tilgjengelige på Kakadu.no, som er gratis for alle å bruke.

– På denne måten får innbyggerne tilgang til en læringsportal med oppskrifter som hjelper dem å bli mer digitale. Personer med lav digital kompetanse får dermed ett sted å tilegne seg ny digital kompetanse på. Alt innholdet vil ha en rød tråd, og være forankret i pedagogiske rammer og innsikt om hvordan eldre lærer best.


PORTAL: Innbyggerne har tilgang til en læringsportal med oppskrifter som hjelper dem å bli mer digitale. (Foto: Kakadu)


Grunnmuren i Kakadu ble bygget sammen med Norwegian Smart Care Lab (NSCL)

Sommeren 2020 fikk Kakadu en solid validering og startskudd med 2.8MNOK i prosjektstøtte fra Helsedirektoratet. Denne sommeren startet jobben med et større innsiktsarbeid, som skulle bli grunnmuren av Kakadu

– Kakadu er utviklet sammen med brukerne selv. Første steg på veien var en brukerkafé arrangert i samarbeid med Norwegian Smart Care Lab, før vi fortsatte med flere prototypetester for å validere retning og konsept. Våre fremtidige brukere av Kakadu har en sentral stemme inn i utviklingen, sier Hege.

Teamet, eller Kakaduene som de kaller seg, mener den aller viktigste nøkkelen til suksess er brukerinvolvering. Der menneskene som skal være brukerne av løsningen kan beskrive hva de har behov for, og gi tilbakemelding underveis i utviklingen. Det er dette som på fint kalles ansvarlig innovasjon. Derfor har også bedriften høstet kunnskap i samarbeid med forskere i prosjektet "Releasing the power of users".

Resultatet av det første innsiktsarbeidet finner du i en lettlest håndbok, og har blitt et håndfast virkemiddel som skal bidra til et kompetanseløft om digitalt utenforskap. Boka har allerede vekket god oppmerksomhet. Kakaduene delte den flittig ut under Arendalsuka. Erna Solberg og Linda Helleland fikk også et eksemplar, for å nevne noen viktige mottakere.

LES DEN DU OGSÅ!


BRUKERSENTRERT: Kakadu er utviklet sammen med brukerne selv. Første steg på veien var en brukerkafé arrangert i samarbeid med Norwegian Smart Care Lab. (Foto: Kakadu)


Viktige og fornøyde kunder

Det digitale verktøyet ble forsiktig lansert i markedet sommeren 2022, da pilotkundene Stavanger Aftenblad og Kolumbus fikk ta løsningen i bruk.

Helsenorge er også testbruker av løsningen, og Kakaduene har en god dialog med flere sentrale offentlige instanser som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir), NAV og kommuner.

De første tilbakemeldingene fra pilotkundene er at tjenesten er svært effektiv og motiverende å ta i bruk.

– Det var superenkelt å bruke. Nå er jeg bare gira på å lage mange oppskrifter siden det gikk så raskt!
Nina i Stavanger Aftenblad

– Neste milepæl er å skaffe flere kunder til å teste løsningen. Vi søker nå 20 beta-kunder som ønsker å ta sitt samfunnsansvar og bidra til økt digital inkludering, sier Ingvild Erøy.

En typisk profil på kunden Kakadu søker er aktører som tilbyr en digital tjeneste. De søker kunder fra alle type sektorer, men ser et særlig stort potensial innen personlig økonomi, helse, telekommunikasjon, media og transport.


Vil du bidra til digital inkludering?

– Ønsker du å se demo, eller bare ta en nærmere prat om hvordan du kan bidra til digital inkludering? Snakk med oss! oppfordrer Ingvild.INTERESSERT? De søker kunder fra alle type sektorer, men ser et særlig stort potensial innen personlig økonomi, helse, telekommunikasjon, media og transport. Ta kontakt med Kakaduene om dette er noe for deg. (Foto: Kakadu)
Arkiv