"Jeg mener dette vil være en unik mulighet for norske bedrifter til å kunne påvirke utformingen av den nordiske paviljongen for å sikre at den bli så relevant som mulig."
- Næringsminister Jan Christian Vestre

Vil din bedrift bidra til den norske paviljongen under Japansk verdensutstilling?

Næringsministeren henvender seg i et brev til klyngen og inviterer norsk næringsliv med på den Japanske verdensutstillingen Expo «Designing Future Society for Our Lives» i Osaka.

"Regjeringen har besluttet at Norge vil delta på verdensutstillingen i Osaka under forutsetning om at vi deltar gjennom en nordisk fellespaviljong og at fordelingen av finansieringen er som ved tidligere års deltakelse, det vil si 50/50 mellom staten og næringslivet," opplyser Næringsminsteren.

Japan arrangerer verdensutstillingen Expo «Designing Future Society for Our Lives» i Osaka i seks måneder fra 13. april til 13. oktober i 2025.

Utstillingen har følgende undertemaer:

  1. Saving Lives
  2. Empowering Lives
  3. Connecting Lives

Det legges også vekt på å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Næringsminister Jan Christian Vestre viser til at Japan er verdens tredje største økonomi og en av Norges viktigste handelspartnere i Asia. Han trekker fram at det er potensial for økt eksport av varer og tjenester innenfor en rekke sektorer, og et spennende marked samt en interessant samarbeidspartner i utviklingen av flere av industrigrenene.

Noe for din bedrift?

Gjennom en fellesnordisk deltakelse på Expo 2025 vil Norge og norske bedrifter få en sentral anledning til å få vist frem disse løsningene til et internasjonalt marked. Gjennom et strategisk samarbeid, heller enn konkurranse, kan de nordiske landene sammen skape en sterkere grønn og bærekraftig merkevare internasjonalt, skriver ministeren i sitt invitasjonsbrev.

"Jeg mener dette vil være en unik mulighet for norske bedrifter til å kunne påvirke utformingen av den nordiske paviljongen for å sikre at den bli så relevant som mulig, og gjerne i tett
samarbeid med eventuelle nordiske samarbeidspartnere. Det er viktig at vi tidlig sikrer en tydelig profil på den nordiske paviljongen som er relevant for norsk næringsliv, samtidig som paviljongen kan være en show-case for nordiske løsninger. Initiativet om grønne nordiske verdikjeder vil vektlegges i denne sammenhengen, opplyser Vestre."

Ettersom vesentlige bidrag til finansiering fra næringslivet er en forutsetning for norsk deltakelse på verdensutstillinger, oppfordrer Næringsministeren bedrifter med interesse for å delta på Expo 2025 i Osaka, samt å bidra til finansieringen av den norske deltakelsen på utstillingen om å melde fra.

Fristen for å melde sin interesse er 5. september. Tilbakemelding kan sendes postmottak@nfd.dep.no.
Ved spørsmål kan Astrid Grindheim kontaktes på asg@nfd.dep.no.

Arkiv