"Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet."
Vis fakta


Hva skjer når?

 • 13. september, Pilot Helse Søkerworkshop. Meld deg på/se opptak i etterkant her.
 • 8. November, Søknadsfrist for forprosjekt (Prosjektbeskrivelse maks 3 sider).
 • 15. desember, Svar på søknaden (tentativ)
 • 1. januar, Tidligste tillatte prosjektoppstart

Pilot Helse: Nå lyses det ut nye midler til forprosjekt

I fjor ga det nye virkemiddelet fra Forskningsrådet god uttelling for våre medlemsbedrifter. Nå lyses det ut nye midler til forprosjekt med søknadsfrist i november, og vi anbefaler alle våre medlemmer til å sette seg inn i utlysningen Pilot Helse.

Denne ordningen stimulerer til å etablere koordinerte innovasjonsløp mellom bedrifter og offentlig sektor, og prosjekter med reelt samarbeid prioriteres.

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp – fra idé til marked, som styrker vekstkraften i din bedrift. Målet er å bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring.

Utfordringer som Pilot Helse-prosjekter kan rette seg mot:

 • Digital og desentralisert helseoppfølging
 • Samhandling mellom tjenester
 • Helsekompetanse og mestring
 • Helsedata
 • En robust helsesektor

Andre utfordringer forankret i konkrete behov kan også være relevante for Pilot Helse-prosjekter. Les mer på Forskningsrådet sin nettside, Forprosjekt til Pilot Helse (forskningsradet.no)

Hvem kan søke?

Bedrifter, virksomheter i offentlig sektor, forskningsorganisasjoner og andre samfunnsaktører i Norge som sammen kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger kan søke om finansiering gjennom Pilot Helse.

Krav til samarbeid:

Prosjektkonstellasjonen må minst bestå av følgende: En bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge eller en sammenslutning av bedrifter representert av f.eks. en næringsklynge eller en interesseorganisasjon, og en offentlig

Hva skjer når?

 • 13. september, Pilot Helse Søkerworkshop. Meld deg på/se opptak i etterkant her.
 • 8. November, Søknadsfrist for forprosjekt (Prosjektbeskrivelse maks 3 sider).
 • 15. desember, Svar på søknaden (tentativ)
 • 1. januar, Tidligste tillatte prosjektoppstart


INSPIRASJON FRA I FJOR:

Solid støtte til våre medlemmer gjennom Pilot Helse

Fire prosjekter fikk til sammen 93 millioner til helseinnovasjon med offentlig-privat samarbeid. Det er ekstra stas at det er klyngebedrifter i alle disse prosjektene!

LES MER: Pilot Helse - helhetlige innovasjonsløpBLI MED PÅ SØKEWORKSHOP:

Pilot Helse – midler til helhetlig innovasjonsløp

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Bli med på Søkerworkshop og lær mer!


Når: Tirsdag 13. september 2022 kl.9.00 – 11.00

Hva: Pilot Helse Søkerworkshop (forskningsradet.no)

Påmelding her: Søkerworkshop i Pilot Helse utlysningen (pameldingssystem.no)

Arkiv