"Det er veldig viktig for oss å se hele mennesket. En diagnose sier gjerne ingenting om hvordan resten av mennesket har det."
- Hege Hopland-Nechita, driftsleder i Norse Feedback
Vis fakta


Hva er Norse Feedback?

  • Digitalisert: spørreskjema, informasjon og kommunikasjon foregår digitalt.
  • Algoritmestyrt: spørsmålene tilrettelegges den enkelte, og reagerer automatisk på måten verktøyet brukes
  • Sanntidsoppdaterende: kartleggingsverktøyet «lever», og plukker opp relevant utvikling i helsefagene, psykologi og behandling.
– Målet er å aldri bli ferdig, verktøyet skal bare bli mer og mer treffsikkert.

(Hege Hopland-Nechita, driftsleder i Norse Feedback)

Fakta om verktøyet
1. Personalisert medisin: instrumentet tilpasser seg deg, den enkelte.
2. Brukervennligheten er første prioritering. Systemene utviklet av Norse er for eksempel allerede tilpasset systemene helsesektoren bruker.
3. Maks utnyttelse av behandleres og brukeres tid.
4. Sensitiv informasjon sikres. Slik føler alle seg trygge på det som kommuniseres.

Folk sin tid er viktig.

(Christian Moltu, styreleder og gründer i Norse Feedback)

Fremtidens svar på nåtidens behandlingsbehov

De har brukt 50 millioner kroner på forskning, og 40 millioner til teknologiutvikling. Norse Feedback har effektivisert og modernisert en lenge utdatert behandlingsmetode i helsesektoren.

Tekst: Martin Simenrud, frilansskribent for Norwegian Smart Care Cluster

Foto: Norce Feedback


La oss skru tiden tilbake til året 1992. Se for deg at du skal besøke en behandler for å løse et problem. En rekke ting bør skje i forkant. Det er en fordel om behandleren vet hva problemet er. Derfor er det også en fordel om du vet det selv. Ofte merker vi konsekvensen av et problem, men uten å kjenne problemet eller årsaken. For at behandleren skal kunne hjelpe deg på beste vis, får du utlevert et spørreskjema.

I 1992 ville det ha vært behov for et helt «bibliotek av ulike spørsmål og spørreskjemaer på papir», ifølge Christian Moltu, styreleder og grunder i Norse Feedback. Det er behov for kartlegging. Hva er problemet, og hva kan årsaken være? Det blir både vanskelig og tidkrevende, fordi behandleren ikke vet hvilket spørreskjema som passer den enkelte. Det analoge spørreskjemaet har en annen betydelig svakhet: skjemaet mangler sanntidsoppdatering. Om noe endrer seg i din situasjon, må alt gjøres på nytt. Resultatene kan heller ikke sammenlignes opp mot folkets tilstand eller trender i tiden.

Forutsatt at behandleren finner riktig spørreskjema, må alle resultatene loggføres manuelt. Erfaringsmessig betyr det fire, fem behandlingstimer på gjennomgang. Og enda vet du ikke helt sikkert, har dere funnet problemet? Får du riktig veiledning?

– Den store utfordringen i denne scenarioet, er at mengden data øker for hver fremtidige time. Dermed må prosessen gjentas, hele veien. Prosessen av å samle inn ferske og oppdaterte mønsterdata fra pasienten, må være pågående. Det kan sikre at behandlingen går i riktig retning, sier Moltu.


50 millioner på forskning


Et digitalisert, algoritmestyrt og sanntidsoppdaterende kartleggingsverktøy er svaret på denne utfordringen. I 2014 startet forskningsprosjektet som la grunnlaget for teknologien.

Etter fire år, og i dag totalt 50 millioner kroner på forskning, ble Norse Feedback opprettet. I tillegg er 40 millioner investert i teknologiutvikling til dagens løsning. Slik har selskapet lyktes med å effektivisere og modernisere en lenge utdatert behandlingsmetodikk i helsesektoren. På veien har de høstet både kvalitetsprisen i 2017 og innovasjonsprisen i 2019 fra Helse Vest.

– Det er bredt nok til å fange opp detaljene, og smart nok bygd opp til at det kan gjøres kjapt. Eksempelvis har vi oppdaget pasienter med et selvrapportert rusproblem. Uten Norse kunne det ha pågått til det ble et stort problem, som forårsaker skade både for pasient og familie, sier professor i sykepleievitenskap John Roger Andersen i Helse Førde. Helse Førde har samarbeidet med Norse siden starten.

SAMARBEID: Norse Feedback har inngått samarbeid med én kommune i uken i løpet av 2021. Her Christian Moltu, styreleder og grunder i Norse Feedback, i gjennomgang av en rapport fra systemet. 8Foto: Norse Feedback)

To nøkkelpunkt


Norse Feedback har utviklet det levende kartleggingsverktøyet, til stor glede for både offentlige og private aktører. I løpet av 2021 har selskapet inngått samarbeid med en ny kommune hver uke.

– Norse er et kartleggingsverktøy for de som skal til behandling eller oppfølging innenfor psykisk helse eller rus. 48 timer i forkant av første møte får man tilsendt en SMS. Denne rommer en unik lenke til en kartlegging om hvordan personen har det her og nå, sier driftsleder i Norse, Hege Hopland-Nechita.

Norse har hatt fokus på brukervennlighet fra første sekund. Behandlere og brukere har vært inkludert hele veien for å sørge for høy kvalitet.

– Kartleggingen er bred. Den omhandler ikke bare symptomer og diagnoser, men også hvordan mennesket egentlig har det. Brukeren får også mulighet til å gi viktig informasjon om hva som er viktig for vedkommende. Informasjonen går direkte til behandleren, sier hun.

Det er dermed mindre fokus på diagnosen, og mer fokus på mennesket.

– Det er veldig viktig for oss å se hele mennesket. En diagnose sier gjerne ingenting om hvordan resten av mennesket har det. Her fjerner vi identiteten rundt diagnosen, sier Hopland-Nechita.

Christian Moltu forteller at det er to måter teknologien skiller seg fra tidligere metoder: mer effektiv innsamling og bedre og raskere organisering av informasjonen. Behandleren sparer nå dyrebar tid, og det er ikke behov for «biblioteket med ulike spørreskjemaer på papir».Optimale behandlingsvalg i Norge, Europa og USA


– Når en snakker om psykisk helse, går ofte folk sine tanker til psykisk uhelse, altså folk med et psykisk problem. Men det er ikke vårt endepunkt. Vårt fokus er psykisk helse, noe som er avgjørende i veldig mange sykdomsprosesser. Har en person hatt alvorlig sykdom som kreft, alvorlige smertetilstander eller en krevende fase i livet blir ofte livet i etterkant påvirket, sier Moltu.

Norse startet innenfor psykisk helsevern, med ambisjoner om å gi god informasjon til behandlere og pasienter på tvers av de ulike helseområdene og i de store sykdomsgruppene.

– Om fem eller ti år håper vi å tilby behandlingsstøtte for optimale behandlingsvalg på tvers av kommuner, spesialisthelsetjenesten og det private. Enten det er i Norge, i Europa eller deler av USA, avslutter han.

HOVEDBILDE - MENNESKEFOKUS: Hege Hopland-Nechita, driftsleder i Norse Feedback, i en behandlingssituasjon med arbeidsverktøyet. Hun ønsker mer fokus på mennesket og mindre på diagnosen. (Foto: Norse Feedback)


Arkiv