"Det handler om å tette gapet. Når helse møter teknologi, kan det skapes magi."
- Line Hurup Thomsen, daglig leder HelseCampus Stavanger
Vis fakta

HelseCampus Stavanger er en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Åpnet: 25. september 2019 i Innovasjonspark Stavanger.

HelseCampus skal være en pådriver for kunnskaps- og næringsutvikling til det beste for innbyggernes helse, der vi søker å jobbe med å skape gode ideer og relevante løsninger, fra idé til virkelighet.

Strategiske mål

  • Regionen har status som nasjonalt eller europeisk senter innen sikkerhet.
  • Regionen har integrert simulering som metode i alle kunnskapsmiljøer.
  • Regionen skal være best på overganger og pasientforløp.

HelseCampus skal:

  • Skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.
  • Være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter.
  • Bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi.
  • Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.
  • Bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjon og infrastruktur i form av laboratorier, teknologisk utstyr og IKT.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.

Hovedpartnere: Stavanger Universitetssykehus (SUS) Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger kommune, LaerdalMedical, og NORCE.

Samarbeidspartnere: Valide, Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Smart Care Lab, Pumps & Pipes, SEARCH, SUS 2023, SAFER, USHT Rogaland, VID, Fagskolen Rogaland, Pårørendesenteret, KS, Universitetsfondet, Rogaland kunnskapspark, Sparebankstiftelsen og Innovasjonspark Stavanger.

Døråpneren

Hun er den nye lederen av HelseCampus Stavanger. Line Hurup Thomsen lurte først på hvordan hun alene skulle drifte prosjektet med de store ambisjonene. Det varte ikke lenge før hun forstod at hun ikke er alene, men hun må åpne dørene.

Tekst og foto: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig NSCC


– Ramma er litt større enn huset, sier hun.

Line sitter i atriet like utenfor HelseCampus Stavanger. Det høye taket kan nesten kile skyene. Den ferske lederen for senteret har høyere tanker for framtida. Strategien om simulering, samhandling og sikkerhet er ledestjernen.

Hvordan er din verden?

Det er satt store mål for HelseCampus og den ene ansatte i prosjektet. Line tenker på målsetningene på to nivå. Første nivå handler om noe så enkelt som å møtes.

– Vi skal være et samlende sted. Stedet der alle aktører innen helse kommer sammen, og sammen når høyere mål enn hver for seg. Samhandling er en utfordring innen helsesektoren. Samtidig sammenfaller mange av tjenestene, sier Line.

Her ser hun et stort uutnyttet potensial, som bare kan unyttes på tvers av sektorene. Hun lar seg ikke skremme av tanken på å drifte skuta aleine, for dette er langt fra et sololøp. På partnersiden har nemlig HelseCampus en solid gjeng i ryggen (se fakta).

– Nivå to handler om prosjekter. Jeg håper at HelseCampus kan bidra inn i prosjekter, og også på dette nivået bryte ned siloer, sier Line.

– Når alt kommer til alt, handler det kanskje mest om dette lille spørsmålet: Hvordan er din verden?

– Jeg ønsker at HelseCampus skal være et sted der vi forstår hverandres verdener.

Hun ser at helse og medisin ofte blir satt opp mot teknologi og næringsliv. Men, tror utfordringene innen helsesektoren kan løses enda smartere med nye blikk, kombinert med forståelse for behovene i tjenesten. For å få til dette må næringsliv og helsesektor snakke sammen.

TEST: Her ser vi et glimt fra en test utfør i senteret HelseCampus Stavanger. Testen ble utført av Norwegian Smart Care Lab på oppdrag fra selskapet VardaCare, som testet sin nye løsning på et brukerpanel. (F.v.) Marit Hagland, leder av NSCL, testperson og Karoline Blikra Mokleiv, forretningsutvikler NSCL. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


Menneskemøter og effektivitet

Den nye lederen forteller med stor iver om et personlig møte med teknologiens inntog i helsetjenesten.

– Jeg registrerte meg digitalt, og alt gikk så «smood». Det var virkelig imponerende, og så effektivt, forteller hun.

Line ser at digitaliseringen av tjenester som tidligere var basert på menneskemøter byr på utfordringer for de med lavere teknisk kompetanse enn henne selv. Dette betyr ikke at digitaliseringen ikke skal skje, bare at det må være mulighet for hjelp for de som møter utfordringer.

– Helsetjenesten handler om menneskemøter, men jeg ser at noen av disse møtene med fordel kan erstattes med teknologi uten at det går på bekostning av pasientene. Tvert imot kan teknologien føre til at pasienten får et bedre tilbud med mindre ventetid, sier Line.

Her er vi ved kjernen av hennes målsetning for HelseCampus. Hun skal legge til rette for de gode samarbeidene, som gjør at for eksempel helsetjenesten og teknologien smelter sammen til noe bedre.

– Vi må ha løsninger som ganger brukeren. Samtidig ser jeg at det er avgjørende at vi videreutvikler etikken når vi i økende grad tar i bruk teknologi.

Hun har selv bakgrunn som sykepleier og lang fartstid i helsesektoren. Line vet hvor krevende arbeidshverdagen er for de som jobber i tjenesten. For at fagfolk skal ta i bruk nye løsninger ser hun etiske vurderinger og rammer som et viktig punkt.

Hvordan håndtere presset?

– Vi ser et skifte i helsetjenesten nå. Slik jeg ser det er det helt nødvendig å ta i bruk mer teknologi nettopp for å gjøre hverdagen lettere for de som jobber i helsetjenesten.

Line har nylig lest en bok skrevet av en tidligere sykepleier, en som ikke maktet presset. Hun gikk ut av yrket, og dessverre er hun ikke alene om å ta det valget. Vi vet at det er krevende å stå i spagat mellom et hav av oppgaver, når tiden ikke strekker til. Nå vil Line hjelpe tidligere kollegaer med løsninger som gjør det lettere å stå i yrket. Hun glemmer ikke at det er de som står i tjenesten som tar støyten for alt som burde vært gjort. Hun ser også at politikerne har en viktig jobb å gjøre. De må følge opp reformer og planer med handlinger og rammer som skyter fart på en god utvikling.

– Her ser jeg at HelseCampus kan ha en viktig funksjon. Det er ikke alltid like lett å forklare hva behovet er ute i tjenesten. Gjennom simulering kan vi få vist fram utfordringer og behov på en helt annen måte. Kanskje sitter det en teknolog der ute som ser en helt ny og logisk måte å løse hverdagsutfordringene på?

Line viser til teksten på veggen inne i HelseCampus: «Mind the Gap».

– Det handler om å tette gapet. Når helse møter teknologi, kan det skapes magi. Vi må snu fra å jobbe på etterskudd til å være i forkant, og vi må ta tak nå!

HelseCampus Stavanger er en sentral samarbeidspartner av Norwegian Smart Care Cluster og Norwegian Smart Care Lab. Vi gleder oss til å fortsette et tett og godt samarbeid mot felles mål!

LES OGSÅ: Her er HelseCampus sin nye leder

Her får du en snutt som viser hvordan HelseCampus sitt testsenter i innovasjosnparken er godt rigget for samhandling og innovasjon med møteplasser og infrastruktur for opplæring, test og utvikling.

Arkiv