"Kompetansen til Friskus og deres digitale løsning, var avgjørende når Volda kommune valgte Friskus som leverandør for fritidskortet."
- Spesialrådgiver og prosjektleder for fritidskortet i Volda kommune, Nina Kvalen.
Vis fakta

Selskap: Friskus sosial entreprenør

Etablert: 2017

Gründer: Sigrid Petersson Nedkvitne

Produkt: Friskus.com

Web: Friskus.com / Friskusas.no


Friskus.com er en interaktiv aktivitetskalender - et nasjonalt aktivitetsnettverk uten reklame.

LES OGSÅ: Frykter en epidemi av dårlig folkehelse

LES MER: Vil bidra under krisen - gir vekk velferdsteknologi kostnadsfritt

Media:

Norske kommuner etablerer digital infrastruktur for aktivitet og deltagelse

Nå går flere norske kommuner sammen med den sosiale entreprenøren Friskus om en digital plattform for å få flere barn og unge ut i aktivitet.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Care Cluster og Sigrid Eriksen, Friskus sosial entreprenør

– Alle barn og unge fortjener å delta. Alt for ofte blir noen stående på utsiden fordi foreldrene ikke har råd til kontingent på fritidsaktiviteter, sier gründer av friskus.com, Sigrid Petersson Nedkvitne.

Arendal, Volda og Kvinesdal er tre av disse kommunene. De er del av regjeringens pilotprosjekt med fritidskortet. Her får alle barn og unge mellom 6-18 år 800-1000 kr pr halvår til deltakelse på faste, organiserte fritidsaktiviteter. Levanger kommune har selv tatt initiativ til en lignende lokal løsning.

– Heldigvis ser mange at økonomi er en stor barriere for deltakelse, og ønsker å hjelpe. Flere kommuner har allerede fått testet ut det statlige fritidskortet, og deler ut midlene digitalt i friskus.com. Dessuten deles det ut lokale, kommunale midler på samme måte. Her er det ingen tid å miste, de unge er unge nå - og alle fortjener å være inkludert, sier Petersson Nedkvitne.

Foto: Friskus sosial entreprenør


God hjelp og avlastning

Som en av de første pilotkommunene har Arendal kommune fått erfaring med å dele ut Fritidskort-midlene både med og uten digital løsning.

– For Arendal var det betydelige ressurser som ble brukt rent tidsmessig rundt oppstart og manuell refusjon, sier Anne Marit Haslund, prosjektleder for fritidskortet i Arendal kommune. Det ble brukt 400.000,- til administrasjon i 2019, og utenom tilskuddsmidlene som går til barn og unge.

Februar 2020 byttet kommunen fra manuell utdeling til digital tildeling i Friskus.com, i en lansering sammen med frivillige organisasjoner og Barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Det er til veldig god hjelp og avlastning i prosjektet å ha det digitale verktøyet på plass, sier Haslund og bemerker at prosjektlederkompetanse også er en forutsetning for å lykkes i prosjektet i en oppbyggingsfase. I Arendal ble det for eksempel søkt om administrasjons midler for å lønne en prosjektleder fra januar 2020.

– Det er viktig å ha en prosjektleder i forsøket med Fritidskortet grunnet kompleksiteten rundt alle tilfeller mennesker. Noen kommer fra NAV flyktning, og de har ofte ikke BankID. Noen forstår ikke systemet og må ha hjelp. Ofte vil det her være behov for dialog og skreddersøm. Når vi benytter minimalt med tid på tildelingen, får vi mer tid til menneskene.

– Vi sparer 30-45 minutter pr utdeling av fritidskortet til alle barn mellom 6 og 18 år, to ganger i året, forteller hun.

Alt på én plass

Både kommunene og den sosiale entreprenøren ser at det er en stor fordel at tildeling av penger skjer der unge finner aktiviteter å delta på, og at de samtidig kan finne fritidsorganisasjoner å bli medlem av. Friskus.com samler derfor fritidstilbud, frivillig-oppdrag, kommunale avdelinger, frivillige organisasjoner, mennesker og pengeutdeling - på ett sted. Samtidig som de vil gjøre det enklere for alle å bli med, huser plattformen også et organisasjonsverktøy for arrangørene.

– Det er én adresse å huske, sier gründer Sigrid Petersson Nedkvitne, og legger til at da prosjektet ble startet i 2017 var det ut av nødvendighet. Hun har selv opplevd hvor vanskelig det kan være å få oversikt – både som firebarnsmor og som leder av nav-kontor, på leting etter aktiviteter.

– Når alt skjer på ett attraktivt sted, blir mangfoldet av muligheter tilgjengelige og ressursbruken i kommunene går ned, slik at det blir mer tid til å være der for menneskene.

Foto: Friskus sosial entreprenør


Ikke-stigmatiserende

Levanger kommune er en av kommunene som kostnadseffektivt og ikke-stigmatiserende deler ut kommunale midler direkte til barn og unge gjennom friskus.com. De er ikke en del av Bufdirs Fritidskort-ordning. Levanger kommune arbeider systematisk for å sikre at barn og unge kan leve gode og aktive liv, og har tatt saken i egne hender for å sikre økonomisk støtte til de som trenger det.

– Vi ønsker å støtte familier på en ikke-stigmatiserende måte, og da er det bra for oss å bruke friskus.com, sier Ingvild R. Radwan, Frivilligkoordinator Levanger kommune. Vi hadde allerede plattformen, som er vår infrastruktur for aktivitet og frivillighet. Å kunne dele ut penger i samme plattform som alle aktiviteter og arrangører er, var en bonus for oss. Nå støtter vi familier med vanskelig økonomi litt ekstra, på en enkel og ikke-stigmatiserende måte.Nye fritidskort-kommuner velger også Friskus

Friskus sosial entreprenør var først ute med å støtte fritidskort-kommunene med en digital løsning. I tillegg fasiliteter de et erfaringsnettverk for kommunene, der alt som er nødvendig for vellykkede prosjekter deles på tvers av kommunegrenser. Nå utvikles et eget administrasjonspanel i friskus.com i regi av pilotkommunene, og flere nye piloter er på vei inn i plattformen. En av dem er Volda kommune.

– Kompetansen til Friskus og deres digitale løsning, var avgjørende når Volda kommune valgte Friskus som leverandør for fritidskortet, sier prosjektleder for fritidskortet i Volda, Nina Kvalen. De vurderte flere muligheter før de valgte friskus-plattformen. Friskus sosial entreprenør leverer både prosjektstøtte og den velutprøvde plattformen til Volda kommune.

Nye fritidskort-kommuner velger også Friskus

Friskus sosial entreprenør var først ute med å støtte fritidskort-kommunene med en digital løsning. I tillegg fasiliteter de et erfaringsnettverk for kommunene, der alt som er nødvendig for vellykkede prosjekter deles på tvers av kommunegrenser. Nå utvikles et eget administrasjonspanel i friskus.com i regi av pilotkommunene, og flere nye piloter er på vei inn i plattformen. En av dem er Volda kommune.

– Kompetansen til Friskus og deres digitale løsning, var avgjørende når Volda kommune valgte Friskus som leverandør for fritidskortet, spesialrådgiver og prosjektleder for fritidskortet i Volda kommune, Nina Kvalen.

De vurderte flere muligheter før de valgte friskus-plattformen. Friskus sosial entreprenør leverer både prosjektstøtte og den velutprøvde plattformen til Volda kommune.

Foto: Friskus sosial entreprenør


Kvinesdal kommune er pilot på fritidskortet, og skal også tilgjengeliggjøre fritidstilbud og dele ut midler til barn og unge i friskus-plattformen.

– Vi ble raskt kjent med både Friskus-teamet og løsningen de har bygget, og trygg på hva de leverer. Det var viktig at flere andre kommuner brukte det digitale fritidskortet og at de hadde gode erfaringer med både bruk av løsning og samarbeid med leverandøren. Friskus leverer også på alle krav som Bufdir setter, sier Leah Henriette Rafoss, Kulturkonsulent - Barn og ungdom og prosjektleder Fritidskortet i Kvinesdal kommune.

– Det er et kjempepluss at Friskus-teamet bidrar med kompetanse både på implementering og erfaring fra oppfølging av sårbare barn og unge, og at de brenner for fritidskortet. Vi dannet oss raskt et bilde av hvem Friskus var, og det var et enkelt valg å ta. Nå føler vi oss som en del av et godt team, alle er lett tilgjengelige og med digitale møter er avstanden kort, forteller Leah Henriette Rafoss, Kulturkonsulent - Barn og ungdom og prosjektleder Fritidskortet.


Kilder:

Arkiv