"Vi skriver ikke stipendsøknaden for deg; vi skriver den med deg!"
- Sergio Ferreira, senior innovasjons rådgiver, NSCC og NHT.

Møt EU-teamet vårt

Tilgang til informasjon om EU-finansiering kan være en vanskelig og utfordrende oppgave, da EU gir finansiering til et bredt spekter av prosjekter og programmer innen mange forskjellige områder. Så, hvordan finner du fram?

Tekst: Mara Diaconu

Takket være midler fra Innovasjon Norge har Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech sine medlemmer fått tilgang til rådgiving fra to eksperter innen feltet EU-finansiering: Mara Diaconu, senior EU rådgiver og Sergio Ferreira, senior innovasjons rådgiver.

Det første steget på veien til en suksessfull anskaffelse av EU-finansiering er tilgang på ekspertise. Du kan få hjelp til å sikre finansiering når muligheten byr seg, men også hjelp til å skape slike muligheter.

"En av nøklene til suksess innen EU finansiering er å matche prosjektet, ideen din med de rette tilskuddsprogrammene, utlysningens omfang og den forventede effekten. Vi er her for å støtte din organisasjons vekst innen EU finansiering," sier Mara. Hun har over 10 års ekspertise innen EU finansiering.

Horizon Europe, vil finansiere forskning-basert innovasjon og prosjekt fra både offentlig og privat sektor. Dette gjelder enkeltprosjekter og samarbeidsprosjekter som er tilpasset EU-kommisjonens strategier, oppdrag og partnerskap. Horizon Europe vil finansiere tusenvis av forsknings- og innovasjonsprosjekter hvert år fram til 2027 innen alle strategiske områder. Dette inkluderer: helse, klimaendringer, mobilitet, jordbruk, energi, kultur og mange flere.

“Horizon Europe er det mest ambisiøse programmet innen forskning og innovasjon i verden, med et budsjett på 95.5 billioner euro! La oss forene ressurser, investeringer og ideer slik at forskning- og innovasjon blir vår drivkraft inn i framtiden, sier ”, Mariya Gabriel - EU-kommisjonær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og unge under lanseringen av Horizon Europe den 2. februar.

“ Vi skriver ikke stipendsøknaden for deg; vi skriver den med deg!" sier Sergio. Hans ekspertisefelt er støtte til bedrifter som skal anskaffe og drive EU finansierte prosjekter. Dette samarbeidet rundt utviklingen av prosjektene er fundamental for å sikre en veldig god justering inn mot midlene du søker om, og for strategien til selskapet ditt. Midler fra EU bør ikke sees på som et tillegg for bedriften, heller en mulighet til å sette fart på innovasjonsreisen og bringe bedriften nærmere markedet.

Industrien, offentlig sektor, universiteter og innbyggere vil delta i samarbeidet rund utviklingen av agendaen for strategisk innovasjon- og forskning. Teamet forbereder nå ulike arrangement, arbeidsmøter og treningsmateriale i løpet av de kommende månedene.

Dersom du er medlem av Norwegian Smart Care Cluster eller Norway Health Tech og ønsker være med i neste kohort, få ideene dine finansiert og kommet et steg nærmere å lansere produktet ditt i markedet, kontakt oss for et møte. Og dersom du ikke er medlem er det kanskje på tide å bli det, og få tilgang til et variert spekter av tjenester innen EU finansiering, rådgiving og veiledning.

TJENSTER: Mer informasjon om denne EU-rådgiving finner du her.

Arkiv