Vi gir deg innsikt i det nordiske helsemarkedet

- Vi ønsker å gi bedriftene innsikt i helsevesenet og hvordan man skaper relasjoner og selger til de ulike aktørene i det nordiske markedet

Vi gir deg innsikt i det nordiske helsemarkedet

Er du klar for å satse internasjonalt, og ser mot Norden som ditt første stopp? Da vil vi gjerne hjelpe deg med et kunnskapsløft på veien.

Siden 2018 har Norwegian Smart Care Cluster hatt ett tett samarbeid med tre andre sentrale klynger og økosystemer i de nordiske landene Danmark, Sverige og Finland gjennom prosjektet Nor Care. Nå setter nettverket opp en ny runde med innsiktswebinarer for å gi bedrifter i de nordiske landene kunnskap og forståelse for helsemarkedet på tvers.

- For mange av våre medlemmer er Norden første steget ut på det internasjonale markedet, og vi ønsker derfor å gi bedriftene innsikt i helsevesenet og hvordan man skaper relasjoner og selger til de ulike aktørene i markedet, sier Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Serien består av fire webinarer med fokus på hver av landene: Norge, Danmark, Sverige og Finland. I serien vil man få innsikt i det nordiske markedet for digital helse og velferdsteknologi gjennom opplegg med sentrale aktører som formidler verdifulle fakta og eksempler til inspirasjon. I tillegg får man muligheten til å opprette en profil i et online nettverkssystem.

- Dette er en god mulighet til å bygge nettverk på tvers av landegrensene, sier Kristensen.

Første webinar i serien er satt opp den 30.09 og har fokus på det norske markedet, og de resterende webinarene settes opp i Oktober. Mer informasjon og påmelding finner du på denne nettsiden.

Markedsinnsikt på hjemmesiden

I sommer lanserte vi en ny fane på nettsiden vi har kalt Innsikt. Her prøver vi å samle ulik informasjon som er nyttig for våre medlemmer. Her har vi også en egen underkategori for "Markedsinnsikt" hvor vi ønsker å gi deg et overordnet innblikk i utvalgte nøkkelmarkeder.

- Tanken bak "Markedsinnsikt" er å bygge et lavterskel kunnskapsbibliotek til enkelte nøkkelmarkeder som vi vet medlemmene våre ser mot. Klyngen er involvert i ulike internasjonaliseringsaktiviteter sammen med bedrifter og samarbeidspartnere, og her opparbeider vi oss jo kunnskap vi ønsker å spre videre i nettverket, sier Therese Oppegaard, prosjektleder i Norwegian Smart Care Cluster.

Innsikt om det nordiske helsemarkedet har fått stor plass på hjemmesiden og er i stadig utvikling. Du kan lese mer om Norden og andre utvalgte nøkkelmarkeder under Markedsinnsikt.

Lederne for samarbeidsnettverket "NorCare" samlet under Vitalis 2018
Arkiv