"Simulatoren skal ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i nødsentraler og legevakt til å bli bedre kvalifisert til å håndtere livskritiske samtaler,"
- Thomas Werner Lindner, prosjekteier og leder for Regionalt Akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS)
Vis fakta

Hva er simulering?

"Simulere er å etterligne eller gjenskape en situasjon, en prosess eller et hendelsesforløp. Man kan for eksempel simulere at man flyr når man sitter i en flysimulator."

Hva er en simulator?

"Simulator er et apparat som etterligner noe fra virkeligheten eller et datamaskinprogram for simulering."

Kilde: Store norske leksikon

Forskningsrådet støtter AMK simulator prosjektet med flere millioner kroner

Denne gjengen skal utvikle en simulator ved hjelp av kunstig intelligens. På den måten skal helsepersonell få trent på alle tenkelige situasjoner på en realistisk måte. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid.

Et samarbeid mellom en rekke aktører innen akuttmedisin skal ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i norske nødsentraler og legevakter. Operatørene skal få trening i krevende telefoner. Målet er å gi folk raskere hjelp i livskritiske situasjoner.

– Vi har satt sammen et fantastisk tverrfaglig utviklingsteam med helsefaglig kompetanse. Dette har vi kombinert med dyktige folk, som har solid erfaring med softvareutvikling, til å utvikle en treningssimulator. Simulatoren skal ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i nødsentraler og legevakt til å bli bedre kvalifisert til å håndtere livskritiske samtaler, sier Thomas Werner Lindner, prosjekteier og leder for Regionalt Akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS).

Tverrfaglig samarbeid

I tillegg til RAKOS, deltar Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), SAFER i Stavanger, AMK i prehospital klinikk (PHK) på SUS, samt det Stavanger-baserte teknologiselskapet Headroom LifeScience AS i det privat-offentlige samarbeidet.

Prosjektets formål er å utvikle en høyrealistisk treningssimulator der operatørene får forberede seg på å få erfaring til å håndtere alle tenkelige operative situasjoner. I dag mangler det et avansert trenings - og øvelsesverktøy for medarbeidere i AMK-ene i Norge.

Simulatoren er en én til én treningssimulator hvor helsepersonell interagerer med virtuelle innringere/pasienter utviklet ved hjelp av kunstig kognitiv intelligens. Det vil si at man gjennomfører simulatortrening i det faktiske arbeidsmiljøet.

Prosjektet har hittil fått tildelt utviklingsmidler fra Helse Vests innovasjonsprogram, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Forskningsrådet har nylig besluttet å gi støtte til prosjektet i fire år med flere millioner kroner.

AMK i Stavanger er stolt over å være en av bidragsyterne i utviklingen av simulatoren. De ser frem til å få et simuleringsverktøy som vil gi operatørene verdifull hjelp med et "hands on" treningsprogram til opplæring, resertifisering og egentrening. AMK i Stavanger har ansvar for ca. 300.000 innbygger, det er å regne som en stor AMK i norsk målestokk.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) er lokalisert i Bergen og ble etablert i 2004 av helsedepartementet. Senterets hovedoppgave er å bygge og formidle kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling. Målet er å bidra til at legevaktfeltet følger den nødvendige faglige og organisatoriske utvikling, og medvirke til nasjonalt forbedringsarbeid og god kvalitet i tjenesten. NKLM er organisert i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Helsedirektoratet er kontraktspartner og legger rammene for virksomheten gjennom bevilgning og dialogmøter.

SAFER er en simuleringssenter akkreditert hos den europeiske foreningen for simulering i helsevesenet (SESAM). SAFER er en uavhengig stiftelse opprettet i samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Laerdal Medical AS. Formålet med SAFER er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud

Headroom Life Science AS er et ‘next generation’ simulator- og integrasjons teknologiselskap. Kjerneteamet har mer enn 20 års strategisk og operasjonell erfaring med digitaliseringsprosesser, utvikling, implementering og drift av mer enn 50 avanserte ‘digital twin’ simulatorer på olje- og gassindustri lokasjoner i Norge og internasjonalt. Selskapet ble etablert i 2017 og per i dag teller utviklings-teamet for EmergencyPerform 10 personer.

RAKOS er et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest . Det ble etablert i 2002. RAKOS skal bidra til enhetlig og samordnet utvikling av de prehospitale tjenestene i Helse Vest, slik at de er i stand til å ivareta nåværende og fremtidige krav og utfordringer. RAKOS har 12 ansatte og mange nasjonale og internasjonale prosjekter og samarbeidspartner. AMK simulatoren er en av de største og mest framtidsretta prosjektene i RAKOS portefølje.

BILDE - SAMARBEID: Denne gjengen skal jobbe sammen for å utvikle simulatoren. (F.v.) Siri-Linn Schmidt Fotland, Rådgiver, NKLM (Norce), Trine Bjørnsen, Prosjektleder, Headroom LifeScience, Elsa Søyland, Daglig leder, SAFER, og Sigstein Rasmussen, Ledende koordinator, AMK Stavanger. (Foto: Privat)

Arkiv