Imatis utvikler en digital beredskapsløsning med Innovasjon Norge i ryggen

01. apr. 2020

Imatis utvikler en digital beredskapsløsning med Innovasjon Norge i ryggen

Imatis utvikler en løsning for å dekke behovene coronakrisen skaper lokalt og nasjonalt. Ved hjelp av Innovasjon Norges ekstratiltak på grunn av coronaviruset kan jobben gå mye raskere.

Helsepersonell havner i karantene på grunn av coronaviruset. Det gir mangel på ressurser i helsetjenesten. Imatis vil gjøre noe med det. De har levert digitale samhandlingsverktøy til sykehus og helse- og omsorgssektoren i kommunene siden 2008. De tilbyr pasienter, ansatte og administrasjonen enkle brukerflater på mobil, nettbrett og andre arbeidsflater, og det gir bedre samhandling mellom avdelinger og aktører internt og eksternt.  Nå utvikler selskapet en digital beredskapsløsning for å dekke de behovene coronakrisen skaper lokalt og nasjonalt. Det skriver Innovasjon Norge på sin nettside.


Et samhandlingsverktøy i kriser

Beredskapsløsningen til Imatis gir toveiskommunikasjon slik at helsevesenet kan styre dialogen med pasientene, sikre effektiv logistikk og få oversikt over ressursene. 

Løsningen skal fungere som et digitalt samhandlingsverktøy også i fremtidige kriser, og løser en rekke utfordringer i coronakrisen:

  • Etablere oversikt over helsetilstanden til smittede pasienter i hjemmet.
  • Avlaste helsetjenesten ved å kommunisere uten å bruke telefon, gjennom samhandlingstavler, video og andre kanaler.
  • Gjør det mulig å dele informasjon i sanntid i helsetjenesten slik at pasienter som utvikler kritisk sykdom raskt kan identifiseres og få behandling.
  • Etablere oversikter over smittede pasienter og deres status slik at aktørene har et riktig bilde av situasjonen.
  • Bruke pasienter og pårørende som en ressurs ved at de registrerer informasjon om egen helse og har effektiv dialog med helsetjenesten.
  • Gjør det mulig for helsepersonell i karantene å bistå med oppfølgingen av pasienter.


Innovasjon Norge behandler søknader rekordraskt

Innovasjon Norge jobber nå for at selskaper som kan fylle noen av de akutte behovene i helsesektoren, og raskt får den støtten de behøver. 

Innovasjon Norge har fulgt Imatis siden starten, og har bidratt med finansiering, rådgivning og kompetanse. Da selskapet nå tok kontakt med en beredskapsløsning som svarte på behovene i helsesektoren, satte de i gang en prosess for å få saken igjennom raskest mulig. Det tok i underkant av to uker fra første kontakt til de hadde innvilget søknaden om innovasjonskontrakt.

Flere avdelinger hos Innovasjon Norge har bidratt til å gjøre dette mulig, deriblant Vestfold og Telemark-kontoret, det ekstraordinære helseteamet, kredittkomiteen og Innovasjon Norges styre. Innovasjon Norge er stolte over å ha kunder som ser mulighetene i å skape nye produkter som vil kunne hjelpe både pasienter, sykehus og kommunehelsetjenesten i den krisen vi nå opplever. 

Kilde: Innovasjon Norge

LES MER: Imatis gir unike samhandlingsmuligheter


Kontaktperson hos Innovasjon Norge:

Hans Eirik Melandsø

Spesialrådgiver
TLF:+4722002602

EPOST:hans.eirik.melandso@innovasjonnorge.no


Arkiv