"Coronaviruset fungerer som et slags springbrett for digitale helsetjenester, og har ført til aksept for digitaliseringen av det norske helsevesenet."
- Chinh. K. Le, hudlege og gründer, Snapmed
Vis fakta

Selskap: Snapmed

Etablert: 2016

Gründere: Chinh. K. Le, Reza Sohrabi, Håvard Dalen, Simen Øgreid

Produkt: Digital hudlege

Web: Snapmed.no, Snapmed.co

Media:

Finansavisen

https://snapmed.co/news

- Den digitale revolusjonen er her

- Som følge av coronaviruset vil norsk helsevesen bli forandret for alltid. Det har lenge vært ventet en digital revolusjon innen medisin og nå skjer det. Det mener gründerne av selskapet Snapmed.

Chinh. K. Le er hudlege og en av gründerne bak selskapet Snapmed, som ble etablert i 2016. Med seg i gründerteamet har han: Reza Sohrabi, Håvard Dalen og Simen Øgreid. Snapmed startet med hudlegetjenester via bilder oktober 2018, og tjenester via video i januar 2019.

Snapmed er en digital hudlegetjeneste, og Norges første digitale medisinske spesialisthelsetjeneste. Allerede fra selskapets spede start var de medlemmer hos Norwegian Smart Care Cluster.

I disse dager har Snapmed veldig stor pågang av henvendelser. Selskapet har akkurat lansert samarbeid med Storebrand Helseforsikring, og skal snart lanseres i Sverige. Håvard Dalen tror vi ser konturene av en helt ny hverdag.

ERFAREN: Chinh. K. Le er hudlege, og har drevet med videokonsultasjoner siden 2014. Hans erfaring er at videokonsultasjoner er mer effektive enn fysiske konsultasjoner. (Alle foto: Snapmed.)

Revolusjonerende endring

- Som følge av coronaviruset vil det norske helsevesenet bli forandret for alltid. Det har lenge vært ventet en digital revolusjon innen medisin og nå skjer det, sier Dalen.

Dalen får støtte av kollega Chinh. K. Le:

- Dette er ikke en fase som vil gå over. Det vi opplever nå er et varig skifte i hvordan vi organiserer helsevesenet, spår hudlegen.

Snapmed var tidlig ute med videokonsultasjoner innen hudlegetjenester. Dette feltet egner seg spesielt godt for konsultasjoner via video i følge Le. Samtidig ser vi at stadig flere aktører innen helsebransjen følger i samme fotspor, og benytter digitale løsninger som begrenser smittefaren.

Legeforeningen melder at før coronapandemien kom til landet hadde 15-20 prosent av landets fastleger tilbud om videokonsultasjon. Nå kan så godt som alle fastleger tilby denne digitale tjenesten til sine pasienter.

LES MER: Informasjon om videokonsultasjoner fra helsenorge.no

DIGITALT: - Terskelen for å bruke digitale hjelpemidler blir stadig lavere. Kan du lage en brukerkonto på Facebook kan du bruke videokonsultasjon. Det eneste pasienten trenger er en smarttelefon med kamera, sier Chinh. K. Le, hudlege og gründer.


Springbrett for digitale tjenester

- Coronaviruset fungerer som et slags springbrett for digitale helsetjenester, og har ført til aksept for digitaliseringen av det norske helsevesenet, sier Le.

Digitale hjelpemidler gir mulighet for begrenset kontakt mellom mennesker, og har vist seg svært nyttig i håndteringen av pandemien. Men det finnes flere fordeler ved denne måten å jobbe på:

- Den største fordelen er fleksibiliteten. Pasientene kan bestemme når de vil bruke oss leger til en hver tid, sier Le.

For legene gir bruk av videokonsultasjoner en større mulighet for å arbeide på tidspunkt tilpasset egen hverdag.

- Terskelen for å bruke digitale hjelpemidler blir stadig lavere. Kan du lage en brukerkonto på Facebook kan du bruke videokonsultasjon. Det eneste pasienten trenger er en smarttelefon med kamera, sier legen.

Han har ennå ikke opplevd en eneste pasient som er misfornøyd med bruk av hudlegetjeneste via video.

- Denne måten å jobbe på er samfunnsøkonomisk. Man trenger ikke ta fri fra jobben for å fysisk dra til legekontoret, sier Le.

Bildet er likevel aldri bare rosenrødt, det finnes selvsagt ulemper ved bruk av videokonsultasjoner.

Det er ikke mulig å utføre fysiske prosedyrer som for eksempel operasjoner og liknende.

- Digitale tjenester vil aldri bli en erstatning for fysiske tjenester, men et supplement. Det vil kunne ta toppen av henvendelsene til helsetjenesten, dermed spare samfunnet og gi et bedre tilbud til pasientene, sier Le.


PÅ NETT: Snapmed er en digital hudlegetjeneste, og Norges første digitale medisinske spesialisthelsetjeneste.


Kunder fra hele verden

Snapmed tilbyr sine tjenester 24 timer i døgnet, og har pasienter over hele verden. Pasientene får veiledende råd dersom de må til fysisk konsultasjon. Da får pasienten henvisning til en lege nær dem, eller dersom mulig en fysisk konsultasjon hos en av Snapmeds leger.

- Hos oss slipper pasientene lang ventetid for å komme til en spesialist, og trenger ikke gå via fastlegen sin, fortelle Le.

Han tror digitale hesetjenester vil bli svært populært blant befolkningen, og at tiden nå er moden for denne typen tilbud.

- For en del år siden var det mye mer kostbart å kunne tilby videokonsultasjoner. Nå er det mulig å gjøre dette på en trygg, billig og konkurransedyktig måte, sier Le.

Selv har han drevet med denne typen tjenester siden 2014, og gjennom Snapmed siden 2018. Hans erfaring er at videokonsultasjoner er mer effektive enn fysiske møter, og dermed reduserer forsinkelser.

Skal vi tro Le og hans team vil framtidens helsetjeneste bestå av en blanding mellom fysiske møter og møter via video.

Arkiv