"Bankene kan yte statsgaranterte lån til små og mellomstore bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel og krise som følge av utbruddet av covid-19."
- Terje R. Fanebust, regionbanksjef ved DNB SørVest

Finansielle virkemidler knyttet til covid-19

– Skaff deg oversikt over hvor utsatt din bedrift er, slik at du lettere kan planlegge, var ett råd da DNB og Innovasjon Norges skarpe hoder delte kunnskap rettet mot små og mellomstore bedrifter. Du får både opptak og presentasjoner fra webinaret.

Formål og forutsetninger i den nye tiltakspakken rettet mot norske små og mellomstore bedrifter stod på programmet da Terje R. Fanebust, regionbanksjef ved DNB SørVest, hadde ordet.

Tiltakspakken skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.

– Rammen for tiltakspakken er på 50 milliarder NOK. Bankene kan yte statsgaranterte lån til små og mellomstore bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel og krise som følge av utbruddet av covid-19, opplyste Fanebust.

DNB har startet behandling av søknader om statsgaranterte lån fra og med
mandag 30. mars 2020.

Hele presentasjonen fra DNB ligger nederst i saken. Der finner du blant annet en liste over kriteriene fra myndighetene, og flere tips til hvordan din bedrift kan håndtere krisen best mulig.


Tiltak for å holde trykket oppe

Kari Holmefjord Vervik, direktør ved Innovasjon Norge Rogaland, beskrev hvilke muligheter Innovasjon Norge og andre i virkemiddelapparatet har til å bidra.

Dette har Innovasjon Norge justert i forhold til eksisterende ordninger:

• Forenklet søknad om avdragsutsettelse

• Utsettelse av akseptfrist og frist for utbetaling

• Større andel finansiering / redusert egenfinansiering

• Kompensere for ekstra valutakostnad ved landbruksinvesteringer

• Lavere krav til sikkerhet på innovasjonslån enn normalt

• Forprosjekt Miljøteknologi og innovasjonskontrakt

• Krav til bidrag fra pilotkunder i innovasjonskontrakter halveres

• Nye oppstartlån 2 mill kroner (før 1,5) uten økt krav til kausjon eller egenkapital og mulig med oppstartslån etter kommersialiseringstilskudd

Du finner hele presentasjonen fra Innovasjon Norge nederst i saken.


Se opptak av webinaret

Rekordmange deltok på det dagsaktuelle webinaret. Dersom du ikke fikk det med deg finner du opptak fra hele arrangementet her:


Arkiv