"Målet med webinaret var å spre kunnskap om mulighetene innen IPN ordningen for små og mellomstore bedrifter i helsebransjen."

Hvilke muligheter gir IPN ordningen?

Få med deg video og presentasjoner fra webinaret om IPN ordningen. Tiden er kanskje moden for å få en profesjonell FoU institusjon i din egen innovasjonsavdeling?​

23. april arrangerte Norwegian Smart Care Cluster webinar i samarbeid med SINTEF. Målet var å spre kunnskap om mulighetene innen IPN ordningen for små og mellomstore bedrifter i helsebransjen.

Under finner du opptak av hele webinaret og presentasjonene til foredragsholderne.

Per Lyder Pedersen var første mann i ilden. Han er seniorrådgiver for bedriftenes innovasjonsarena i Forskningsrådet. Han svarte på disse spørsmålene: Hva er egentlig et innovasjonsprosjekt i næringslivet? Hvilke endringer har Forskningsrådet satt inn for å imøtekomme utfordringene med koronakrisen?

Frode Strisland, Seniorforsker SINTEF Digital, delte tips til en en god IPN søknad. Han delte også SINTEF sine erfaringer fra søknadsarbeid til gjennomføring av IPN-prosjekter. Fra Strisland fikk deltakerne kunnskap om hele søknadsprosessen fra partnere til beskrivelse og realiseringsplan.

HER FÅR DU OPPTAK AV HELE WEBINARET:


Arkiv