"Målet er å bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring innenfor temaene pasienten hjemme og en bærekraftig helsetjeneste."
- Forskningsrådet

Pilot Helse

Har du fått med deg dette nye virkemidlet fra Forskningsrådet? Vi anbefaler alle våre medlemmer å sette seg inn i utlysningen Pilot Helse. Denne ordningen skal stimulere til å etablere koordinerte innovasjonsløp mellom bedrifter og offentlig sektor.

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Målet er å bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring innenfor temaene pasienten hjemme og en bærekraftig helsetjeneste. Det skriver Forskningsrådet på sin nettside.


Hvem kan søke?

Bedrifter, virksomheter i offentlig sektor, forskningsorganisasjoner og andre samfunnsaktører i Norge som sammen kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger kan søke om finansiering gjennom Pilot Helse.

Søknadsfrist

Forskningsrådet opplyser at du kan søke om støtte til forprosjekter fra 4. desember 2020, med løpende søknadsfrist frem til 5. mai 2021. Hovedprosjektet lyses ut våren 2021, med frist 15. september 2021.

Første utlysning fra Pilot Helse vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten, men følgende to hovedtemaer vil bli prioriterte:

  • Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
  • Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester, arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

LES MER OM PILOT HELSE

Bli med på webinar:

Pilot Helse - midler til helhetlige innovasjonsløp

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Bli med på webinar og lær mer!

NÅR: 14. januar kl. 14.00 - 15.30

HVA: Webinar om Pilot Helse (link ved påmelding)

PÅMELDING HER

Arkiv