"Flere av våre klyngebedrifter har tidligere fått penger, og innovert sammen med andre."
- Arild Kristensen, daglig leder i NSCC
Vis fakta

FAKTA
Om Innovasjonsramme 2019:
Veileder og søknadsskjerma

FRIST
Søknadsfrist til å sende til Norwegian Smart Care Cluster: 25.april 2019. Sendes til arild@valide.noFriske penger til å innovere mer og bedre sammen

Flere bedrifter i klyngen har allerede samarbeidet med drahjelp fra Innovasjon Norge, og i andre enden lykkes med å få fram nye ideer og produkt. Nå lyser Innovasjon Norge ut nye, friske innovasjonsrammemidler.

Dette gjør de for at klyngebedrifter skal kunne kartlegge om det er muligheter for innovasjonssamarbeid, eller om noen ønsker å etablere et forprosjekt.

   

Forstudie og forprosjekt
25. april 2019 er fristen for klyngebedrifter å levere sin søknad. Den skal sendes til klyngeledelsen. Klyngeledelsens oppgave er å rangere prosjektene å sende de utkårede videre til Innovasjon Norge for endelig vurdering og tildeling av midler.  

Det er to kategorier det kan søkes på; forstudie eller forprosjekt. For forstudier er maks støttebeløp på 150.000 kroner. For forprosjekt ligger det 300.000 kroner i potten til de samarbeidende partene.  

-Første året vi hadde ordningen med «Innovasjonsramme» hadde vi 12 søkere fra vår klynge. I fjor hadde vi åtte forslag til vurdering. Flere av våre klyngebedrifter har tidligere fått penger, og innovert sammen med andre, sier Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster som er spent på om klyngebedrifter finner hverandre.  

Klyngeledelsens oppgave i prosessen er å foreta en rangering der de vekter både innovasjonsgrad, bærekraft, gjennomføringsevne og hvor bra prosjektene er forankret i klyngens egen strategi. Så kan de sende videre to til fire to søknader til Innovasjon Norge som foretar den siste silingen, og tildeler midler.  

 

Hvem kan delta?
Basert på tidligere års erfaring, har Innovasjon Norge tydeliggjort hvem og hva som kan søke, men også hvordan midlene fra Innovasjon Norge kan brukes.  

 • Samarbeidspartnerne må være private bedrifter som er uavhengig av hverandre; det vil si at de ikke kan ha felles eierskap.
• Offentlige foretak eller FoU/utdanningsinstitusjoner kan ikke støttes gjennom ordningen, men kan gjerne være en tredje eller fjerde aktør i prosjektet.
• En klyngeorganisasjon kan ikke inngå som partner.
• Initiativet må komme fra en eller flere bedrifter som er aktive deltakere i klyngen, men det er nok at én av de samarbeidende bedriftene er medlem i klyngen.
• Initiativet kan gjerne komme fra små eller store bedrifter, men halvparten av deltakerne skal være fra små eller mellomstore bedrifter, såkalte SMB.
• Utenlandske selskap kan delta som samarbeidspartnere, men kan ikke støttes av penger fra Innovasjonsrammen. 

   

Prosjekter i svært tidlig fase
Innovasjon Norge understreker at formålet med Innovasjonsrammen 2019, er å fart på prosjekt som har et potensial, og som er i en svært tidlig fase av en innovasjonsprosess.  

-Pengene skal være en hjelp til å konkretisere og avklare teknologiske eller markedsmessige muligheter og/eller begrensninger, sier Line Magnussen i Innovasjon Norge.  

Klyngebedrifter kan for eksempel søke på innovasjonsrammemidlene til å gjøre en forstudie. Det er den aller, aller første fasen. Her er målet kun å analysere potensiale i et framtidig innovasjonsprosjekt.  

Det kan gjøres ved å lage en idéskisse som inneholder:

• Styrker og svakheter i prosjektet
• Muligheter og risikoelementer knyttet til prosjektideen
• Kartlegge hvilke ressurser som er nødvendig for gjennomføring av neste fase i innovasjonsprosjektet.  

-Skissen må være kvalitetssikret internt i bedriftene som deltar, den må være diskutert med eksterne partnere og en må gjøre en foreløpig vurdering om markedspotensial og konkurransebilde, sier Magnussen.  

Prosjektstøtten til forstudie er maks 150.000 kroner

   

Piloter eller validering
Støtte til forprosjekt, er rettet mot ideer som har kommet noe lengre i innovasjonsprosessen. Har man et forslag til forprosjekt kan man få støtte til å videreutvikle ideen gjennom å utarbeide prototyper eller piloter, og gjennom å teste og validere produktet eller løsningen.  

-Et forprosjekt er en prosjektidé som vurderes som lovende, både ut ifra teknologiske og markedsmessige vurdering, sier Magnussen i Innovasjon Norge.  

Et typisk eksempel er to eller flere bedrifter som kombinerer sin kjernekompetanse til å utvikle et nytt produkt eller en løsning som får et nytt bruksområde. Gjennom et forprosjekt kan partnere gjennomføre en teknologisk og forretningsmessig verifisering.  

Hvorfor gjør Innovasjon Norge dette?  

-Klyngene representerer et unikt nettverk av små og store bedrifter. Vi håper med disse pengene å stimulere til mer samarbeid mellom bedriftene i klyngene for å få fram nye ideer og løsninger. Mange klyngebedrifter ser slike muligheter, men har ikke ressurser som tid og penger til å gjennomføre. Ved å legge noen penger i potten, ønsker vi å gi et puff i rett retning, sier Magnussen.  

Mer informasjon om kostnadsfordelinger, eierskap til prosjektene og hvilke aktiviteter som kan støttes, se beskrivelsen av prosessen, en veileder og malene som skal bli brukt ligger vedlagt og på klyngeprogrammet sin hjemmeside

TRIVELIG RESULTAT: To klyngeselskap, Aktivitetsdosetten og Generasjon M samarbeidet med bistand fra Innovasjonsrammen til Innovasjon Norge. (Foto: Generasjon M)

Slik gjorde vi det
Klyngeselskapet «Aktivitetsdosetten», som driver aktivitet for sykehjemsbeboere, laget i forfjor et samarbeidsprosjekt, med støtte fra Innovasjonsrammen, sammen med selskapet «Generasjon M». Det er et selskap bruker unge mellom 14-17 år som besøksvenner. Det samarbeidet kom det mye godt og nyttig ut av.

Les historien her: Innovasjonspartnere oppsummerer samarbeidet   

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList