"Dette er smart å kjenne til for startups og som vil komme i posisjon til det offentlige helsemarkedet tidlig i sin utviklingsprosess."
- Arild Kristensen, NSCC
Vis fakta

31.oktober kl 10-15 arrangerer vi lynkurset i Thormøhlensgate 51 i Bergen

1. november kl 10-15 gjentar vi hele lynkurset i Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus.

Vi gir deg lynkurs i innovative anskaffelser - både i Bergen og i Stavanger

Fellesutfordringene til mange selskap innen velferdsteknologi og helse, er hvordan de skal bli leverandør til det offentlige. Vi gir deg derfor lynkurset i innovative anskaffelser ved invitere både bedrifter og offentlige innkjøpere..

Dette er en praktis workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere. Målet er å få fortgang i prosessen fra idé til handling.

Vi gir dere to møtepunkter.

31.oktober kl 10-15 arrangerer vi lynkurset i Thormøhlensgate 51 i Bergen

1. november kl 10-15 gjentar vi hele lynkurset i Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus.

Begge workhopene er gratis å delta på.

Hva er innovative anskaffelser, egentlig?

Kjenner du deg fersk og utrygg på hvordan du kan bli en innovasjonspartner i det offentlige innkjøpssystemet?

31. oktober gir NSCC deg ABC-seminaret i samarbeid med Bergen teknologioverføring (BTO) Bergen kommune, NHO, Innovasjon Norge, KS, Difi og Forskningsrådet.

1. november er våre partnere Norwegian Tunnel Safety Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation cluster og NHO Rogaland.

Dagen er todelt; først en generell innføring før vi deler gruppen og går konkret til verks.

I Bergen vil Tor Andre Sines fra Nasjonalt program for leverandørutvikling gi innføring i anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling.

Under bolken:  Kven Inviterer Kven - deler Dag Finne, Senior Business Developer i Bergen Teknologioverføring  (BTO) sine erfaringer, før vi får lære om innovative anskaffelser i praksis fra Alette Hilton Knudsen i Bergen kommune og fra Christian Erichsen i M’Labs og Sigrid Petersson Nedkvitne i selskapet Friskus.

I Stavanger er det Charlotte Sørås fra NHO Rogaland som har fått foredragstema «Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling», før

Tore Andre Sines fra Nasjonalt program for leverandørutvikling gir oss retning og mot med foredraget «Innovative anskaffelser – når behov møter løsninger kan spennende ting skje».

Stavanger kommune tar konkret tak i fenomenet og kommer til innovasjonsparken for å dele sine erfaringer. Det samme gjør Hege Eiklid fra Innocom AS, som er et selskap med erfaring med å være en innovativ partner med det offentlige.


Hvordan selge og kjøpe innovativt?

Workshopen har både leverandører som vil selge og offentlige ansatte som skal kjøpe som målgruppe.

Etter lunsjen blir det parallellseminarer; ett startprogram om innovative anskaffelser rettet mot selskap som vil komme i kundeforhold til det offentlige, og ett seminar for offentlig ansatte.

Leverandører vil få praktisk innlæring i hvordan de kan selge til offentlige virksomheter, hvordan de kan delta i en innovativ anskaffelse, hva de offentlig kan dele av informasjon i en slik prosess og hvordan selskap kan gå sammen for å levere konsortier. Dette er smart å kjenne til for startups og som vil komme i posisjon til det offentlige helsemarkedet tidlig i sin utviklingsprosess.

Seminaret for offentlige ansatte gir innføring i innovasjon som strategiske verktøy ved anskaffelser, om hvordan det offentlige legger til rette for innovative anskaffelser, behovskartlegging, brukerinvolvering og markedsdialog og hvordan de lager detaljerte kravspesifikasjoner i behovsbeskrivelser.

Tid: 31. oktober. kl. 10-15

Sted: Thormøhlensgate 51, Bergen

Kostnad: Gratis.  

Agenda: 

09:30-10:00                       Kaffe og registering

10:00-10:15                       Velkommen v/Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster                

10.15-11.15                       Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kven Inviterer Kven - v/ Dag Finne, Senior Business Developer,  Bergen Teknologioverføring 

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Alette Hilton Knudsen, Bergen kommune 

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Christian Erichsen, M’Labs og Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus

11:15-12:00                       Minglelunsj  

12:00-14:00                       Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffe

Tid: 1. november kl: 10.00-15.00

Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation cluster samarbeider med NHO Rogaland om lynkurset i innovative anskaffelser

Sted: Innovasjonspark Stavanger, Måltidets Hus, Stavanger

Kostnad: Gratis.  

 09:30-10:00                       Kaffe og registering

10:00-10:05                       Velkommen v/Hilde Garlid, kommunikasjonsdirektør Norwegian Smart Care Cluster

10.05-11.15:                      Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Charlotte Sørås, NHO Rogaland

Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Nils Henrik Haaland, seniorrådgiver innkjøp Stavanger kommune

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Hege Eiklid, daglig leder Innocom AS

11:15-12:00                       Minglelunsj

12:00-14:00                       Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser


Påmelding Bergen workshop: Lynkurs i innovative anskaffelser

Påmelding Stavanger workshop: Lynkurs i innovative anskaffelser

Arkiv